Contact

Grotius College
Postbus 470
2600 AL Delft

Locatie 1: Maria Duystlaan 4

Internationale Schakelklassen (ISK)
Maria Duystlaan 4
2612 SR Delft

Locatie 2 (Dependance): Krakeelpolderweg 1, 2613 NV Delft

Telefoon: 015-8.000.080
www.grotiuscollege.nl/isk

De coördinatoren van de ISK zijn de heer R. Wijsman en
mevrouw N. Otter. Zij zijn bereikbaar via het algemene
telefoonnummer: 015 - 8 000 080 of via de volgende
e-mail adressen: r.wijsman@grotiuscollege.nl en n.otter@grotiuscollege.nl.