Samen zijn wij het Grotius!

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Juniusstraat 8 | 2625 XZ Delft | tel. 015 - 8 000 000

Documentatie

Op deze en volgende pagina's treft u belangrijke informatie aan die door de school aan ouders wordt verstrekt. Wij hebben de informatie zoveel mogelijk ondergebracht in overzichtelijke categorieën, zoals: brieven aan ouders, informatiefolders, schoolgids, etc.


Schoolgids

Ieder schooljaar krijgen leerlingen een schoolgids mee voor dat betreffende jaar. In de schoolgids vindt u allerhande informatie over de verschillende afdelingen binnen de beide locaties, schoolregels, kosten van het onderwijs. In verband met kostenbesparing hebben wij ervoor gekozen de schoolgids niet meer te laten drukken, maar als download document op de site te plaatsen. 

U kunt natuurlijk ook een exemplaar aanvragen via de leerlingadministratie van de school. Mist u nog informatie in de schoolgids? U kunt dit altijd melden!

 

Klik hier om de schoolgids 2015-2016 locatie Juniusstraat 8 te downloaden of te bekijken.


Jaarrooster 2015-2016

Ieder schooljaar wordt een jaarplanning per locatie uitgegeven. Op deze planning kunt u zien wanneer belangrijke bijeenkomsten plaatsvinden, zoals tafeltjesavonden, de jaarlijkse open dag en nog veel meer. De jaaragenda wordt gedurende een jaar regelmatig aangepast.
U kunt de jaaragenda hier downloaden (wijzigingen voorbehouden).

Informatieboekje 2015-2016

In het informatieboekje vindt u de informatie die nodig is voor de start van het nieuwe schooljaar. Deze boekjes worden op school bij de uitreiking van de rapporten of de introductiemiddag voor de brugklas uitgedeeld. De informatie is van belang voor zowel de bestaande als de nieuwe leerlingen. Er staan gegevens in over schooltijden, het bestellen van de boeken, het ophalen van de roosters, het maken van pasfoto's etc. De overige informatie die van belang is voor het nieuwe schooljaar met o.a. een overzicht van het personeel en het jaarrooster wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar uitgedeeld.
Klik hier voor het informatieboekje voor het schooljaar 2015-2016, locatie Juniusstraat 8.


Documenten van het Decanaat

2014-2015:
2015-2016: