Formulier Tweetalig VWO

Helaas is er inmiddels geen plek meer om dit schooljaar voor de sluiting van de aanmeldingstermijn nog met een brugklas mee te kunnen lopen. Als je nu in groep 7 zit en je wilt graag begin volgend schooljaar meelopen kan je dat nog wel doen. Je wordt dan volgend schooljaar (vanaf de herfstvakantie 2018) uitgenodigd om mee te lopen. Graag bij de opmerkingen even aangeven dat het om een aanvraag voor volgend schooljaar (2018-2019) gaat.