Samen zijn wij het Grotius!

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Juniusstraat 8 | 2625 XZ Delft | tel. 015 - 8 000 000

Internationale Schakelklas (ISK)

 

 

ISK (internationale schakelklassen), onderwijs aan niet-Nederlandssprekende leerlingen. Bij de opvang van niet-Nederlandssprekende leerlingen staat voorop dat deze leerlingen op een zo kort mogelijke termijn doorstromen naar het reguliere onderwijs. Om dit zo efficiënt mogelijk te regelen worden de leerlingen bij aanmelding ingedeeld op basis van hun taalvaardigheden zowel in de eigen taal als in het Nederlands.


Op grond van deze indeling komen zij terecht in aparte groepen waar veel tijd wordt besteed aan het Nederlands en de inburgering. Zij krijgen ook rekenen, techniek, beeldende vakken en gymnastiek.

 

 

Afhankelijk van de vorderingen komen daar andere vakken bij.


Leerlingen die voldoende taalvaardig zijn om in de reguliere lessen te worden geplaatst krijgen extra begeleiding, meestal op het gebied van de Nederlandse taal.


De coördinator van de ISK is de heer Ron Wijsman. U kunt hem bereiken door het sturen van een e-mail: r.wijsman@grotiuscollege.nl. Hij is telefonisch bereikbaar op 015-8000080.

 

De leerlingen van de ISK zijn momenteel verdeeld over twee vestigingen: er zitten klassen op de locatie aan de Juniusstraat 6 te Delft, maar door het groeiend aantal leerlingen zijn er nu ook een aantal klassen gehuisvest aan de Maria Duystlaan 4 te Delft.