Samen zijn wij het Grotius!

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Juniusstraat 8 | 2625 XZ Delft | tel. 015 - 8 000 000

Kopklas Delft

Een aantal jaren geleden is het Grotius College gestart met de kopklas. Dat is een extra jaar voorafgaand aan de brugklas, bedoeld voor met name allochtone leerlingen met een taalachterstand. Door die achterstand krijgen ze vaak een lager advies dan eigenlijk qua intelligentie bij hen past. Tijdens het kopklasjaar wordt ongeveer 70% van de lestijd besteed aan Nederlands. De bedoeling is dat de leerlingen na dat jaar op een hoger niveau (mavo, havo of vwo) de brugklas instromen. De leerlingen die in de kopklas zitten moeten een sterke motivatie, een goede werkhouding en uiteraard voldoende capaciteiten hebben. Ze mogen bovendien niet ouder zijn dan 13 jaar bij de start van het schooljaar. In de kopklas zitten maximaal 15 leerlingen, waardoor er veel persoonlijke aandacht is voor de leerlingen.

 

De open dag voor de kopklas vindt plaats op zaterdag 3 februari 2018, 10.00-13.00 uur.

 

 

 

 

Meer weten?

Neem dan contact op met de coördinator van de kopklas: mevrouw Anita Zegwaard (a.zegwaard@grotiuscollege.nl). Of kom naar de Open Dag voor de kopklas op zaterdag 3 februari 2018, 10.00-13.00 uur.