Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage

Onze leerlingen uit mavo 3, havo 3, vwo 3 en tto 3 lopen in het schooljaar 2017-2018 15 tot 20 klokuren maatschappelijke stage. Via de maatschappelijke stage maken ze tijdens hun middelbare schooltijd kennis met vrijwilligerswerk. Op deze manier leren ze hun directe omgeving op een andere manier kennen en leveren ze een onbetaalde bijdrage aan de samenleving. De maatschappelijke stage wordt nogal eens verward met een beroepsstage. Er zijn echter enkele belangrijke verschillen tussen de beroepsstage en de maatschappelijke stage:

 • De beroepsstage staat in het teken van een toekomstig beroep en de maatschappelijke stage staat los van de beroepsopleiding. Het kan gebeuren dat je tijdens een maatschappelijke stage je 'professionele roeping' vindt, maar dat is niet het uitgangspunt.

 • De beroepsstage is een oriëntatie op het toekomstig beroep, de maatschappelijke stage is een oriëntatie op de maatschappij.

 • Voor een beroepsstage kun je eventueel een stagevergoeding krijgen, de maatschappelijke stage is onbetaald vrijwilligerswerk.

Voorbeelden van maatschappelijke stages zijn

(stages buiten school):

 • spelletjesmiddagen voor kinderen in een asielzoekerscentrum organiseren;

 • meehelpen bij de scouting;

 • een klussendienst opzetten voor ouderen;

 • helpen bij de daklozenopvang of kleding inzamelen voor het Leger des Heils;

 • meewerken aan projecten.

(stages op school):

 • hulpmentor zijn voor leerlingen uit de onderbouw

 • het fietsenhok schilderen

 • helpen bij de Open Dag

We hebben 2 stagecoördinatoren op school, die het aanspreekpunt voor stages zijn. De leerlingen zoeken in eerste instantie zelf een stage, hiervoor kunnen ze zich bijvoorbeeld inschrijven op de site www.delftvoorelkaar.nl. De stagecoördinatoren hebben wat stages achter de hand, mocht het zelf niet lukken.
Als de leerlingen een stage hebben, dan moeten ze voor ze starten hun ingevulde contract inleveren bij de coördinator. Verder houden ze tijdens de stage een urenverantwoording bij en maken de leerlingen na de stage een verslag met beeldmateriaal. Het contract, de urenverantwoording en de eisen van het verslag ontvangen de leerlingen van de coördinatoren. Hieronder de e-mailadressen van de stagecoördinatoren: 
z.vukadin@grotiuscollege.nl en t.zegstroo@grotiuscollege.nl