Samen zijn wij het Grotius!

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Juniusstraat 8 | 2625 XZ Delft | tel. 015 - 8 000 000

Kopklas Delft

 

Een aantal jaren geleden is het Grotius College gestart met de kopklas. Dat is een extra jaar voorafgaand aan de brugklas, bedoeld voor met name allochtone leerlingen met een taalachterstand. Door die achterstand krijgen ze vaak een lager advies dan eigenlijk qua intelligentie bij hen past. Tijdens het kopklasjaar wordt ongeveer 70% van de lestijd besteed aan Nederlands. De bedoeling is dat de leerlingen na dat jaar op een hoger niveau (mavo, havo of vwo) de brugklas instromen. De leerlingen die in de kopklas zitten moeten een sterke motivatie, een goede werkhouding en uiteraard voldoende capaciteiten hebben. Ze mogen bovendien niet ouder zijn dan 13 jaar bij de start van het schooljaar. In de kopklas zitten maximaal 15 leerlingen, waardoor er veel persoonlijke aandacht is voor de leerlingen.


Tijdens de informatie avond voor ouders op woensdag 28 januari a.s. (aanvang: 19.30 uur), kunt u uiteraard ook informatie krijgen over de kopklas. U hoeft zich niet aan te melden voor deze avond; u bent van harte welkom!


De kopklas heeft ook een Open Dag: zaterdag 31 januari 2015, 10.00-13.00 uur.

 

 

Fardjad wil dokter worden!

Op zondag 13 januari 2013 stond een leuk artikel van een leerlingen die de Kopklas heeft doorlopen en nu op het Grotius College zit. Klik hier om het artikel te lezen.

 

Meer weten?

Contactpersoon, informatie: coördinator kopklas: mevrouw A. Zegwaard (a.zegwaard@grotiuscollege.nl).