Samen zijn wij het Grotius!

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Juniusstraat 8 | 2625 XZ Delft | tel. 015 - 8 000 000

De havo

 

De havo duurt vijf jaar. De leerling doet examen in een breed vakkenpakket, dat bestaat uit verplichte vakken, profielvakken en een vak in het vrije deel. Een extra vak behoort tot de mogelijkheden. Het diploma van deze opleiding geeft toegang tot het hoger beroepsonderwijs (hbo). Ook kan de leerling met een havo-diploma overstappen naar klas 5 van het VWO als het goede vakkenpakket is gekozen, de leerling aan de gestelde eisen voldoet en de toelatingscommissie een positief advies heeft gegeven.

 

Een leerling op de havo heeft de mogelijkheid het ondernemersdiploma te behalen. Hieronder is een uitgebreidere beschrijving van ondernemen op de havo.

 

 

Ondernemen

Havo leerlingen kunnen ervoor kiezen een ondernemersdiploma te behalen naast hun reguliere havo examen. We bieden dit aan om de kansen voor onze leerlingen op de arbeidsmarkt te vergroten. Startende bedrijven en ondernemende werknemers hebben een positieve invloed op de economische groei en innovatiekracht van een land. Daarom is er een constante aanwas van jonge bedrijven en succesvolle ondernemers nodig om onze kenniseconomie aan de top te houden. Ondernemerschap moet daarom een belangrijke plek innemen in het onderwijs. De beste manier om ondernemerschap te stimuleren, is om er van jongs af aan mee bezig te zijn. In het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het mbo, hbo en op universiteiten, zodat jonge mensen al lerend de juiste houding, kennis en vaardigheden meekrijgen.

 

Per jaar starten 35.000 mensen een eigen bedrijf en veel leerlingen krijgen binnen een organisatie ondernemerstaken toegewezen. Als we kijken naar de omschrijving van een havist zie je dat hij meestal ondernemend is, graag dingen zelf onderzoekt en deze eigenschappen komen uitstekend van pas.

 

 

Ondernemen in de brugklas

In de brugklas gaan de leerlingen zich al met enkele aspecten van het ondernemen bezighouden. Een ondernemer moet kunnen rekenen en aangezien er vanaf 2014 een verplichte rekentest komt vangen we twee vliegen in één klap. Het rekenen wordt verbeterd en de leerlingen leren wat de waarde van geld is. Bij het rekenen leren de leerlingen ook die rekenvaardigheden die een ondernemer behoort te bezitten, zoals het berekenen van procenten, omgaan met B.T.W. en vreemde valuta.

 

Tevens zullen de leerlingen al als “ondernemers-in-de-dop” te werk gaan en in projectvorm een soort onderneming opstarten. Het resultaat zal op een markt aan familieleden getoond/verkocht worden.

 

Ondernemen in havo 2

Bij diverse vakken zullen er accenten gelegd worden op het ondernemerschap. Leerlingen gaan zich met diverse aspecten van het geld bezighouden, om duidelijk de waarde van het geld te zien. Er zal ingegaan worden op geld verdienen, sparen, lenen etc.

 

Ondernemen in havo 3

In havo 3 krijgen alle leerlingen economie als verplicht vak. In dit jaar gaan de leerlingen werken aan de module Personeel en Organisatie. P&O is één van de drie modules die de leerlingen gedurende hun schoolloopbaan kunnen behalen. Aan het eind van leerjaar drie is het mogelijk de module af te sluiten met een examen. Dit examen wordt afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens, één van de grootste onafhankelijke exameninstituten in Nederland. Het afnemen van dit examen gebeurt op het Grotius College zelf, onder toezicht van de Associatie.

 

Ondernemen in havo 4

In havo 4 wordt de tweede module aangeboden: Ondernemersplan. Ook hiervoor geldt dat de leerlingen gedurende het gehele leerjaar aan deze module werken en dat wederom de module met een examen afgesloten kan worden. Indien de module met een examen wordt afgesloten geldt hetzelfde als in leerjaar 3.

 

Ook zijn er plannen om samen met de Stichting Jong Ondernemen te gaan werken. Deze stichting is in 1990 opgericht door de overheid en het bedrijfsleven. De doelstelling is om zoveel mogelijk jongeren tijdens hun opleiding de mogelijkheid te bieden een ondernemende houding te ontwikkelen en hen te laten kennismaken met de kansen en uitdagingen van het ondernemerschap. Het is de bedoeling dat de leerlingen een eigen bedrijf gaan opzetten, een Junior Company. Binnen deze company werk je met echt geld, echte producten en echte klanten. Binnen de Junior Company kun je veel van de theorie van vakken direct in de praktijk toepassen. Deze Junior Company kan als vervanging van het PWS (profielwerkstuk) dienen. Voorwaarde is dat de leerlingen M&O in hun profiel kiezen, anders is het niet mogelijk.

 

Ondernemen in havo 5

In havo 5 wordt de laatste module behandeld: Bedrijfsadministratie. Ook deze module wordt gedurende de lessen behandeld en ook hiervoor kan weer een examen afgelegd worden. In totaal hebben de leerlingen dan drie diploma’s gehaald, die ze in kunnen wisselen voor één diploma: het Associatie diploma Ondernemen MKB (het vroegere middenstandsdiploma).

 

Cultuur

Gedurende de opleiding krijgen de leerlingen in alle leerjaren te maken met cultuur. Er bestaat de mogelijkheid voor de leerlingen hun muzikale talenten te laten zien tijdens diverse auditierondes en muziekavonden op school, hun acteertalenten te laten zien tijdens het vak drama en ook bestaat er de mogelijkheid in de bovenbouw de module drama als extra vak erbij te nemen. Op de culturele dag zijn de leerlingen de gehele dag bezig met cultuur. Dit kan met zang, dans, bodypainting, maar ook met een bezoek aan een museum.

 

In havo 4 is er naast de culturele dag ook nog een cultuurreis. Tot nu toe is dit Barcelona geweest. In Barcelona maken de leerlingen kennis met de kunst van Gaudi en krijgen ze te maken met zijn invloed in Barcelona zoals de Sagrada Familia en Park Guell. Ook wordt er een bezoek gebracht aan Figuras, het museum van Dali.

 

In havo 5 gaat de tekengroep naar Antwerpen en Gent en brengen ze ook nog een bezoek aan een museum. De andere leerlingen brengen een bezoek aan een andere stad, waar ze ook een culturele activiteit hebben. Dit jaar zal er voor de ouders van de havo-leerlingen een Studium Generale worden georganiseerd; diverse gastsprekers zullen een college houden over diverse, interessante onderwerpen.