Samen zijn wij het Grotius!

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Juniusstraat 8 | 2625 XZ Delft | tel. 015 - 8 000 000

De mavo

 

De mavo (vmbo-theoretische leerweg) biedt binnen het vmbo het hoogste theoretische kennisniveau. De mavo is niet direct gericht op een bepaalde beroepskeuze, maar juist op een goede aansluiting met het vervolgonderwijs. Er is daarom veel aandacht voor loopbaanoriëntatie, zodat leerlingen zich goed kunnen voorbereiden op een vervolgopleiding. Verder wordt op de mavo structureel gewerkt aan algemene vaardigheden. Zo leren de leerlingen zelfstandig te werken, zelf het werk te plannen en met elkaar samen te werken aan een opdracht.

De mavo is een prima vooropleiding voor het middelbaar beroepsonderwijs, maar leerlingen kunnen ook doorstromen naar de havo. Wat dat laatste betreft, willen wij leerlingen graag de kans geven om binnen onze school te groeien. Daarom besteden wij veel aandacht aan een goede aansluiting tussen mavo en havo. Wij adviseren leerlingen die willen doorstromen naar de havo om centraal eindexamen te doen in zeven vakken.

 

 

Moderne media op onze media-mavo

In een wereld waarin de technologie zich in sneltreinvaart ontwikkelt is moderne media van groot belang en eigenlijk zelfs onmisbaar. Iedereen kent de middelen wel: er zijn weinig mensen die nog nooit van Photoshop, Facebook of Twitter hebben gehoord. Maar veel belangrijker is hoe je deze middelen op een effectieve manier gebruikt, dat weten maar weinig mensen.

De mavo afdeling biedt een ‘media profiel’ aan. Dit houdt in dat leerlingen op de mavo hun reguliere mavo diploma halen, maar dat zij ook opgeleid worden in de media. Ze krijgen daarvoor een media-certificaat. Gedurende de opleiding krijgen de leerlingen vakken aangeboden die met media te maken hebben. In de brugklas leren de leerlingen tijdens het vak moderne media een goede presentatie te maken, de basisbeginselen van de fotografie en zullen zij een stop-motion film maken. Reclame en commercie vormen ook een onderdeel van het vak moderne media. Op de media-mavo staat mediawijsheid centraal met de daarbij behorende kritische vragen.


  1. Van wie? Wie is de maker of opdrachtgever?
  2. Wat is het doel? Waarom is het beeld gemaakt?
  3. Wat is de boodschap? Welke waarden en normen zijn te herkennen?
  4. Hoe is het gemaakt? Welke technieken zijn gebruikt?
  5. Voor wie? Wie is de doelgroep?

 

 

In de leerjaren na de brugklas zal het vak moderne media steeds praktischer worden en zullen leerlingen naar concrete eindproducten toewerken. Tijdens de gewone vakken wordt er meer gebruik gemaakt van moderne media.

 

De Grotius-mavo is dus een mavo waarin de creativiteit en de fantasie van de leerlingen geprikkeld wordt. Het is de bedoeling dat je als leerling nieuwsgierig en onderzoekend bent, jezelf durft te zijn en dat je dat ook laat zien. Ons motto is dan ook: ‘Show Yourself’. Moderne media zijn een middel om de talenten van de leerlingen tot uitdrukking te laten komen.

Naast moderne media vinden we het belangrijk dat leerlingen ambities hebben. Binnen het Grotius-concept “Leren met ambitie” moet het voor onze leerlingen mogelijk zijn om op verschillende niveaus te werken. Mavo waar het mavo is en havo waar het havo kan, om uiteindelijk voor de leerlingen die willen doorstromen naar de havo, de overstap zo klein mogelijk te houden.

 

Omdat iedereen anders leert en andere persoonlijke talenten heeft, zijn de lessen op de Grotius-mavo gevarieerd. Je kunt binnen de verschillende vakken kiezen hoe je de lesstof tot je wil nemen. Niet iedereen vindt het namelijk prettig om alleen uit boeken te werken. De ene leerling wil iets ervaren terwijl de ander eerst iets moet zien.

 

De moderne media maken de wereld steeds kleiner. Onze mavo leerlingen zijn dan ook wereldburgers. Zij kijken makkelijk over de grenzen van ons eigen Nederland heen. Hierbij ondersteunen wij hen door het in klas 3 aanbieden van een reis naar een culturele hoofdstad. En indien beschikbaar bieden wij de leerlingen Comeniusprojecten aan, waarbij ze naar andere landen kunnen reizen en kennis kunnen maken met leeftijdsgenoten in het buitenland.
 

Meer weten? Kijk dan op onze speciale mediamavo-website!