MR

Kinderen Scheikunde

“Op het Grotius zijn wij scherp op herkenning en erkenning van talent”

MR

Iedere school is wettelijk verplicht een MR te hebben. Deze bestaat uit personeelsleden, ouders en in het voortgezet onderwijs ook uit leerlingen van dertien jaar of ouder. De MR praat met het schoolbestuur en heeft instemmingsrecht over onder meer de begroting van de school, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, het kiezen van leermethodes en verbeteringen van het onderwijs in het algemeen. Er is één MR voor alle vestigingen.

PMR

De PMR is de personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad. De PMR kan apart van de gehele MR vergaderen en overleggen met het schoolbestuur. De PMR mag meebeslissen over onder meer de regels voor nascholing van het personeel, het vaststellen of veranderen van het beleid voor salarissen en bij het vaststellen of veranderen van de taakverdeling van het personeel. Voordat nieuwe plannen hiervoor mogen worden uitgevoerd, moet de PMR hiermee instemmen.

Vergaderingen

Zowel de gehele MR als de PMR vergadert één keer per maand. De PMR bijeenkomsten worden gehouden op de maandag voorafgaand aan de MR-vergadering. Tijdens de MR-vergadering worden onderwerpen die op de agenda staan besproken, eventueel met het bevoegd gezag (deze wordt meestal vertegenwoordigd door de rector) of met genodigden.

Agenda's en notulen kunnen worden opgevraagd bij de voorzitter of secretaris van de MR.

In het schooljaar 2017 - 2018 wordt er op onderstaande data vergaderd op locatie Juniusstraat 8, lokaal 0.10:

11 september 2017

9 oktober 2017

13 november 2017

11 december 2017

15 januari 2018

12 februari 2018

12 maart 2018

9 april 2018

14 mei 2018

11 juni 2018

Wie zitten er in de MR?

De MR van het Grotius College bestaat uit 20 leden, de helft hiervan behoort tot het personeel en de andere helft bestaat uit ouders en leerlingen.

Locatie Juniusstraat

  • PMR-geleding: M. Ruffles (voorzitter), F. de Jong, P. Broekhuizen, N. van Schaik en R. Deen
  • Oudergeleding: A. Boogaard, T. van Munster en F. Norbruis
  • Leerling-geleding (schoolbreed): Isabella Booij, Lonneke Steenbergen, Melati Veerman, Jessica van Kuik, Jitske Emans

Locatie Van Bleyswijckstraat (SC Delfland)

  • PMR-geleding locatie Van Bleyswijckstraat 72 (SC Delfland): M. van Amerongen en T. de Kruijk
  • Oudergeleding voor locatie Van Bleyswijckstraat 72 (SC Delfland): E. Overdevest (tevens vertegenwoordiger Praktijkschool)

Locatie Aart van der Leeuwlaan

  • PMR-geleding Aart van der Leeuwlaan 12: E. van Laak

Locatie Maria Duystlaan (ISK):

  • M. Vermeulen

Onderwijsondersteunend personeel (OOP) alle locaties:

S. Woltman (secretaris)

Contact

De MR is bereikbaar via e-mail: mr@grotiuscollege.nl of per post aan de MR van het Grotius College, Postbus 470, 2600 AL Delft.

MR Reglementen

Download het Reglement MR of het Huishoudelijk Reglement MR.