Samen zijn wij het Grotius!

TTO

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Aart van der Leeuwlaan 12 | 2624 LD Delft | tel. 015 - 8 000 000

Hoera een diploma! Wat nu?

Hieronder ziet u hoe de leerlingen na vijf jaar praktijkschool terechtkomen: het gaat hierbij om de uitstroomgegevens van 2012 tot en met 2015.

De uitstroomgegevens van de afgelopen jaren zijn als volgt:

 

 

 

 

Aantal

(2012):

%

Aantal

(2013):

%

Aantal

(2014)

%

Aantal

(2015)

%

ROC

8

25

16

40

20 43 10 26

Werk/bbl

8

25

7

18

12 26 10 26

Traject/rmc/lpa

10

31

9

23

7 15 7 18

Tussentijdse verhuizing/ander onderwijs

6

19

8

20

6 13 7 18

WSW

0

0

0

0

1 2 3 8

Onbekend/overig

0

0

0

0

0 0 1 3

Totaal:

32

100

40

100

46 100 38 100

 

 

 

Uit de gegevens is af te lezen dat er kleine verschuivingen zijn daar waar het gaat om de uitstroomrichting van de leerlingen. Het percentage leerlingen dat een BOL opleiding gaat volgen op het ROC is iets afgenomen evenals het aantal vsv-ers. Wel is het aantal leerlingen dat door verhuizing, inclusief andere school is vertrokken gestegen. Meestal vervolgt de leerling zijn/haar carrière op een andere praktijkschool.

 

Om een globale indicatie te geven van de sectoren waarnaar de leerlingen het meest uitstromen: horeca, zorg/welzijn, techniek, detailhandel. Incidenteel is er ook uitstroom naar beveiliging en administratie. Over het algemeen beginnen ze in niveau 1 waarna een aantal doorstroomt naar niveau 2 en een enkeling zelfs naar niveau 3. Met de juiste begeleiding in de “nazorgperiode” van 2 jaar is het tot nu toe nog steeds gelukt om de leerling een plaats op de arbeidsmarkt te bieden.

 

Een andere kanttekening is dat de uitstroom naar werk regelmatig gesubsidieerde banen betreft.