Samen zijn wij het Grotius!

TTO

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Aart van der Leeuwlaan 12 | 2624 LD Delft | tel. 015 - 8 000 000

Hugo de Groot

 

Onze school is vernoemd naar Hugo de Groot (in het Latijn Hugo Grotius), een beroemd Nederlands jurist, theoloog, classicus, historicus, staatsman en diplomaat. Grotius werd op 10 april 1583 in Delft geboren en groeide op tijdens een van de meest roerige tijden uit de Nederlandse geschiedenis. In 1568, was er oorlog uitgebroken tussen koning Filips II van Spanje en zijn opstandige onderdanen in de Nederlanden. Deze oorlog -de tachtigjarige oorlog- bracht niet de gebruikelijke economische neergang maar zorgde ervoor dat handel, scheepvaart, kolonialisme, nijverheid en financiële instellingen een enorme impuls kregen. Het economisch belang van De Nederlanden was hierdoor vele malen groter dan op grond van de grootte verwacht zou mogen worden.

 

Grotius is het meest bekend geworden door zijn spectaculaire ontsnapping in een boekenkist uit slot Loevestein waar hij gevangen zat vanwege een al jaren slepend godsdienstconflict tussen raadpensionaris Johan van Oldebarnevelt en prins Maurits waar hij de zijde van Oldebarneveldt had gekozen.

 

Helaas is de belangstelling voor zijn vele werken mede hierdoor vrij beperkt. Dat is jammer want hij heeft zich op vele terreinen begeven en vele werken geschreven die getuigen van een grote intelligentie en scherp inzicht. Zijn oudste rechtsgeleerde studie is De iure praedae (1604), in opdracht van de Oost-Indische Compagnie geschreven ter verdediging van het buitmaken van Portugese schepen door de Hollanders. Het werk is pas in 1864 herontdekt en uitgegeven, maar in 1609 was al een hoofdstuk eruit gepubliceerd onder de titel Mare liberum. Zijn hoofdwerk is De iure belli ac pacis (1625). Daarmee legde Grotius de grondslag voor het moderne natuurrecht en tevens voor het volkenrecht.

 

Na zijn ontsnapping leefde Grotius in ballingschap tot zijn dood door gevolgen van een schipbreuk in 1645 in Rostock. Op 3 oktober 1645 werd zijn lijk in de Nieuwe Kerk te Delft bijgezet.