Samen zijn wij het Grotius!

TTO

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Aart van der Leeuwlaan 12 | 2624 LD Delft | tel. 015 - 8 000 000

Inschrijfproces:

 

Aanmelden nieuwe leerlingen

Nieuwe leerlingen kunnen op de volgende manieren worden aangemeld:
 

  • met een telefonisch of per e-mail aangevraagd aanmeldingsformulier
  • via een papieren aanmeldingsformulier dat u hier kunt opvragen bij de leerlingadministratie. U dient dit formulier ingevuld en ondertekend persoonlijk in te leveren bij de locatie waar uw kind geplaatst wordt: locatie Aart van der Leeuwlaan 12, 2624 LD Delft
  • er vindt altijd een gesprek plaats met ouders en leerling.
  • wilt u uw kind aanmelden voor klas 2 of hoger? Neem dan contact op met de directie van de Praktijkschool op telefoonnummer: 015-8.000.001.

 

Let op: u heeft een unieke code ontvangen waarmee u uw kind slechts eenmalig kunt aanmelden op een middelbare school!

 

De scholen voor voortgezet onderwijs hebben het volgende met elkaar afgesproken:

 

Ouders en kinderen moeten zich eerst goed oriënteren op de verschillende scholen. Als de keuze gemaakt is kan de leerling aangemeld worden op één locatie van een VO school. Voor die aanmelding is een aanmeldingsformulier van de VO school nodig maar daarnaast nu ook een Delftsblauw formulier. Aan elke ouder met een kind in groep 8 is of wordt zo'n formulier verstrekt. Heeft u geen formulier ontvangen? Neem dan contact op met de basisschool. Aanmelding op het Grotius College kan op één van bovengenoemde manieren. Neem in geval van vragen of twijfel contact op met de locatiedirecteur van het Grotius College (zie hieronder). Meer gegevens vindt u op de contactpagina.

 

De inschrijving is pas definitief, nadat u hierover een schriftelijke bevestiging van de school hebt ontvangen.

 

Voor het praktijkonderwijs:

Aart van der Leeuwlaan 12

2624 LD Delft
Postbus 470
2600 AL Delft
tel. 015 8.000.000
fax 015-8.000.068
 

Aanmelding en informatie: de heer P. van der Mark: p.vandermark@grotiuscollege.nl

 

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Delft

Op de website van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Delft treft u algemene informatie en informatie over de specifieke activiteiten die jaarlijks op  samenwerkingsverbandniveau worden uitgevoerd ten behoeve van de leerlingen in het voortgezet onderwijs die extra zorg nodig hebben.