Samen zijn wij het Grotius!

TTO

Openbaar voortgezet onderwijs Delft

Aart van der Leeuwlaan 12 | 2624 LD Delft | tel. 015 - 8 000 000

Leerlingenraad

 

 

Leerlingen nemen een belangrijke plaats in binnen de school. Wij zijn altijd benieuwd naar jullie wensen en ideeën. In verband hiermee is enkele jaren terug een herstart gemaakt met de leerlingenraad.

 

De leerlingenraad bestaat uit een gekozen groep leerlingen die de verschillende afdelingen en leerjaren vertegenwoordigen. De leden (vaak klassenvertegenwoordigers) overleggen met de locatiedirecteur en bespreken met hem onderwerpen die direct te maken hebben met het regels en andere zaken in en rond de school. Vanuit de leerlingenraad nemen vertegenwoordigers zitting in de leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad. De leerlingen hebben zo een directe invloed op de besluiten binnen de school. Wil je ook in de leerlingenraad? Neem dan contact op met je mentor!