Groep 8

Aanmelden

Wat leuk dat je voor het Grotius College kiest! We kijken uit naar je komst. 

Afspraken in Delft over plaatsingen

In Delft vinden wij het belangrijk dat op elke Delftse school een goed en prettig onderwijsklimaat heerst. Om die reden is het van belang dat we er met elkaar voor zorgen dat alle leerlingen goed verdeeld worden over de scholen. Zo wordt het nergens te druk.

Voor schooljaar 2022-2023 betekent dit dat wij voor de Waldorfafdeling een instroomcapaciteit hebben van 90 leerlingen in de brugklas, verdeeld over 3 klassen. 
Voor de reguliere afdelingen mavo, havo, vwo en de tweetalige opleiding (tto) is plaatsing gegarandeerd. Het advies van de basisschool moet wel passend zijn bij onze school.

Aanmeldprocedure Waldorf

Indien het aantal aangemelde en plaatsbare leerlingen voor de Waldorfafdeling groter is dan het aantal beschikbare plaatsen geldt de volgende procedure:
•    Leerlingen met een (half-, stief-) broer/zus op het Grotius College krijgen voorrang;
•    Overige plaatsing vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Indien geen plaatsing mogelijk is op de Waldorfafdeling adviseren wij een inschrijving in een reguliere klas op het Grotius met deelname aan de wekelijkse kunstklas. Dit is een goed alternatief. In de kunstklas krijgen leerlingen 2 uur per week extra kunstvakken aangeboden. Deze kunstvakken omvatten meerdere disciplines zoals beeldende vorming, drama en tekenen/schilderen. Plaatsing in deze klassen is gegarandeerd.

Aanmeldtermijn

Vanaf 5 februari kunt u zich aanmelden voor onze school. Het aanmeldformulier is vanaf deze dag op onze website te vinden. Het definitieve adviesformulier van de basisschool moeten uiterlijk 25 februari bij ons binnen zijn. U ontvangt op donderdag 7 april bericht over de plaatsing. 

Vragen

Bij vragen over aanmelding, toelating of onze school in het algemeen kunt u contact met ons opnemen per e-mail aanmelden@grotiuscollege.nl of per telefoon 015 800 00 00.

Zorgplicht in het voortgezet onderwijs

Van je basisschool ontvangen wij een onderwijskundig rapport (OKR). Dat bespreken wij in onze toelatingscommissie. Als blijkt dat je extra onderwijsbehoeften hebt, bekijken we wat de beste begeleiding voor jou is. Soms hebben we daar langer de tijd voor nodig. Vanuit de zorgplicht is er dan een aangepaste aannameprocedure. Voor de uiterlijke toelatingsdatum horen je ouders of dit voor jou geldt. Meer weten over de aannameprocedure bij zorgplicht? Klik dan hier.

Aanmelding kopklas

Voor aanmelding bij de kopklas geldt een aparte procedure. Neem hiervoor contact op met de coördinator van de kopklas, mw. A. Zegwaard: a.zegwaard@grotiuscollege.nl.

 

We kijken uit naar je komst