Contact

Grotius College
Postbus 470
2600 AL Delft

Locatie 1: Maria Duystlaan 4

Maria Duystlaan 4
2612 SR Delft

Locatie 2 (Dependance):

Pootstraat 1 (Hoek Krakeelpolderweg)
2613 NV Delft

Telefoon: 015-8.000.080
www.grotiuscollege.nl/isk

Voor ziek en afwezig melden van leerlingen: bellen naar 015-8.000.080, mevrouw De Jong. Indien u geen contact krijgt met mevrouw De Jong, dan kunt u haar een e-mail sturen met de mededeling dat uw zoon of dochter ziek of afwezig is: j.dejong@grotiuscollege.nl

Overzicht klassen en mentoren:

Klas   Mentor        E-mailadres
A1 mevrouw I. Riemers  i.riemers@grotiuscollege.nl
B1a mevrouw M. van Paassen m.vanpaassen@grotiuscollege.nl
B1b mevrouw I. Demirci i.demirci@grotiuscollege.nl
C1a de heer N. Daud n.daud@grotiuscollege.nl
C1b mevrouw Y. van der Paardt y.vanderpaardt@grotiuscollege.nl
D1 de heer J. Woltjer j.woltjer@grotiuscollege.nl
B2 mevrouw E. Barning e.barning@grotiuscollege.nl
C2a mevrouw N. Bos n.bos@grotiuscollege.nl
C2b de heer B. Nieuwendijk b.nieuwendijk@grotiuscollege.nl
D2 mevrouw S. Gijsen s.gijsen@grotiuscollege.nl
 

Overige medewerkers:

 
Naam Functie E-mailadres
Mevrouw
M. Dijkgraaf            
Zorgcoördinator onderbouw, locatie Maria Duystlaan m.dijkgraaf@grotiuscollege.nl
De heer R. Rietdijk Zorgcoördinator bovenbouw, locatie Pootstraat r.rietdijk@grotiuscollege.nl
Mevrouw N. Bos  Decaan n.bos@grotiuscollege.nl
De heer D. Smits  Stagecoördinator d.smits@grotiuscollege.nl
Mevrouw J. de Jong Administratie j.dejong@grotiuscollege.nl

De coördinator van de ISK is mevrouw N. Otter. Zij isbereikbaar via het algemene
telefoonnummer: 015 - 8 000 080 of via het volgende e-mail adres: n.otter@grotiuscollege.nl.