Locaties

De locaties van het Grotius College:

Grotius College
Postbus 470
2600 AL Delft

Locatie Juniusstraat 8:

  • GYMNASIUM, ATHENEUM, TWEETALIGE VWO, WALDORFAFDELING M/H/V, HAVO, MAVO en KOPKLAS

Juniusstraat 8, 2625XZ Delft
Telefoon: 015-8.000.002
E-mail: info@grotiuscollege.nl
Website: www.grotiuscollege.nl/juniusstraat

Locatie Van Bleyswijckstraat 72:

  • VMBO BEROEPSGERICHTE LEERWEGEN (BASIS-, KADER- EN GEMENGDE LEERWEG)

Van Bleyswijckstraat 72, 2613 RT  Delft
Telefoon: 015-2.000.014
E-mail: info@sc-delfland.nl
Website: www.sc-delfland.nl

Locatie Aart van der Leeuwlaan 12:

  • PRAKTIJKONDERWIJS

Aart van der Leeuwlaan 12, 2624 LD  Delft
Telefoon: 015-8.000.001
E-mail: info@grotiuscollege.nl
Website: www.grotiuscollege.nl/praktijkschool

Locatie Maria Duystlaan 4 (Dependance Pootstraat 1)

  • INTERNATIONALE SCHAKELKLASSEN (ISK)

Maria Duystlaan 4, 2612 SR Delft
Dep.: Poostraat 1 (hoek Krakeelpolderweg), 2613 NV Delft
Telefoon: 015-8.000.080
E-mail: info@grotiuscollege.nl
Website: www.grotiuscollege.nl/isk