Inschrijven

Kinderen Scheikunde

Nadat een leerling is doorverwezen naar de ISK vindt er een intake plaats met de ouders en de leerling. Hiervoor wordt ruim de tijd genomen: ca. 1,5 uur. Naast het verzamelen van naam- en adresgegevens en achtergrondinformatie van de leerling, is er uitleg over de school in algemene zin, de doelstelling, de opzet en de werkwijze van de ISK, de dagelijkse gang van zaken. De ouders ontvangen het informatieboekje en krijgen samen met de leerling een korte rondleiding.

Het streven is de leerling binnen een week na de aanmelding in te schrijven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze vestiging aan de Maria Duystlaan 4 of aan de Pootstraat 1: 015-8.000.080.