Activiteiten

Activiteiten

(Buitenschoolse) activiteiten

Op het Grotius College vinden wij het belangrijk dat er naast de normale lessen in de klas er ook projecten worden georganiseerd die buiten de school of na de lessen (ook ’s avonds) in school plaatsvinden. Dit noemen wij de buitenlesactiviteiten (BLA).
Welke activiteiten dit zijn, hangt af in welke klas je zit. Een aantal activiteiten is voor alle klassen tegelijk, zoals de cultuurdag in maart. Op die dag worden er heel veel workshops georganiseerd, maar ook bezoeken aan een museum bijvoorbeeld. Ieder jaar vinden er ook muziekavonden plaats. Je mentor kan je er alles over vertellen.