Decanaat

We helpen je graag met jouw keuze voor vervolgonderwijs

Decanaat

De decanen helpen je graag met jouw keuze voor vervolgonderwijs. Uiteraard zijn de decanen ook actief bij de keuze van een sector (mavo) en profiel (havo en vwo).
Voor je vervolgopleiding hebben we een speciale keuzesite gemaakt. Klik hier om naar de website van het decanaat te gaan: www.grotiuscollege.dedecaan.netOnze decanen zijn:


Gedurende het schooljaar worden diverse presentaties gegeven door de decanen. Je kunt deze presentaties op deze pagina downloaden:

Schooljaar 2018-2019

Grotius Kiest!

Op donderdagavond 31 januari a.s. organiseert het decanaat van het Grotius College in het gebouw aan de Juniusstraat 8 een voor­lichtingsavond over studie en beroep: Grotius Kiest.
Op deze avond zullen van 19.30 uur tot 20.50 uur informatiebijeenkomsten georganiseerd worden. Wij hebben ouders en oud-leerlingen bereid gevonden iets te komen vertellen over hun studie en beroep. Er zijn twee voorlichtingsrondes: om 19.30 uur en om 20.20 uur.
In verband met de aanstaande profielkeuze of de naderende keuze voor een vervolgopleiding is deze voorlichtingsavond een uitstekende gelegenheid om u te laten informeren. Wij zijn van mening dat het een goede zaak is als de ouders samen met de leerlingen naar deze avond komen. De leerlingen van de 3e en 4e klassen mavo (+mavo 2), havo en vwo/tto zijn verplicht twee voorlichtingsrondes te bezoeken. In de mentorlessen zijn intekenlijsten uitgedeeld en zodra de leerlingen hun voorkeur hebben ingeleverd, wordt geprobeerd te voldoen aan hun wensen. De leerlingen van klas 5 en 6 zijn uiteraard ook van harte welkom met hun ouders.
Tot ziens op 31 januari 2019!
De decanen mavo, havo en vwo/tto

Overstapregels:


Overstap van mavo 4 naar havo 4
De volgende richtlijnen worden gehanteerd bij overstap van mavo 4 naar havo 4:
 • de leerling mag geen onvoldoende eindcijfers hebben;
 • het gemiddelde cijfer van de examenvakken moet 6,5 zijn;*
 • de rekentoets moet voldoende zijn;
 • de leerling moet een vakkenpakket hebben dat aansluit op één van de profielen (CM, EM, NG, NT);
 • de leerling mag niet meer dan één vak van het profiel missen. Dit om te voorkomen dat de leerling zich twee (of meer) nieuwe vakken moet eigen maken.
 • het advies van de docenten die lesgeven aan de leerling wordt ingewonnen;**
 • indien een leerling aan het eind van havo 4 geen bevordering krijgt naar havo 5 is de mogelijkheid om te doubleren uitgesloten.
Hierbij geldt:
* Voor leerlingen van buiten de school geldt een gemiddelde van7,0.
** Bij een leerling die van buiten de school komt is dit niet van toepassing. Wel zoeken we contact met de school waar de leerling het 4-mavo-diploma heeft behaald.

Overstap van havo 5 naar vwo 5
Is mogelijk als aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 • de leerling mag geen onvoldoende cijfer op het CE hebben behaald.
 • gemiddeld eindcijfer van de examenvakken is 7,0.
 • positief advies van decaan, afdelingsleider en docenten wordt meegewogen in de beslissing.
 • overstap moet mogelijk zijn afhankelijk van het profiel en na verplicht overleg met de decaan.
 • vrijstelling Informatica – Maatschappijleer/CKV, PWS verrijken – opnieuw doen
 • indien een leerling van havo 5 naar vwo 5 overstapt kan er vrijstelling worden verleend voor Informatica mits dit vak met een niet afgerond cijfer 7,2 is afgesloten.
 • daarna wordt de omrekenfactor (behaalde cijfer -2 gedeeld door 0,8) toegepast.
 • indien een leerling overstapt is het niet verplicht om maatschappijleer en CKV te volgen.
 • de leerling heeft altijd het recht het vak opnieuw te volgen en daarmee het cijfer te verbeteren.
 • een leerling die van H5 naar V5 gaat heeft al een PWS gemaakt op havo niveau.
 • er kan in overleg met de afdelingsleider door de leerling worden gekozen of hij/zij dit PWS op vwo-niveau brengt of dat er een nieuw PWS zal worden gemaakt.