Schoolafspraken en -regels

Schoolafspraken en -regels

Iedereen op het Grotius College moet zich zo gedragen dat de goede gang van zaken in en rond de school niet wordt gehinderd. De belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn:

 • respect voor elkaar, in houding en gedrag

 • respect voor elkaars belangen en eigendommen

Per locatie zijn er nog aparte regels. Deze worden over het algemeen aan het begin van het schooljaar aan leerlingen door de mentor meegedeeld.

Algemene bepalingen

 1. De leerlingen moeten alle lessen, excursies etc. volgen, tenzij de locatiedirecteur hiervoor vrijstelling heeft gegeven.

 2. Leerlingen die niet in staat zijn om de gymlessen te volgen, kunnen hiervan door de afdelingsleiders vrijgesteld worden. Deze leerlingen moeten een geneeskundige verklaring overleggen, waaruit blijkt dat zij ongeschikt zijn om dit onderwijs te volgen.

 3. Voor de fietsen en bromfietsen in de fietsenstalling draagt de schoolleiding geen enkele verantwoordelijkheid. Dit geldt evenzeer voor alle persoonlijke bezittingen en voor de inhoud van de garderobekluisjes.

 4. Leerlingen die schade aanbrengen aan bezittingen en gebouwen van het Grotius College draaien op voor de kosten van herstel.

 5. Bij het vermoeden van een misdrijf in de gebouwen en op het schoolterrein van het Grotius College doet de school aangifte bij de politie.

Genotmiddelen

Bij het gebruik van genotmiddelen is de reactie van school als volgt:

 1. Bij het vermoeden van gebruik van drugs worden de ouders ingelicht.

 2. Bij het vaststellen van gebruik van drugs wordt de leerling geschorst.

 3. Bij het handelen in drugs (dealen) wordt de leerling van school verwijderd.

Overgangsnormen

De overgangsnormen voor de locatie Juniusstraat worden aan het begin van ieder schooljaar uitgereikt aan de leerlingen. Klik hier om de overgangsnormen van het schooljaar 2019-2020 te downloaden.

Schorsen en verwijderen

Het kan voorkomen dat handelingen en gedragingen van een leerling zo normafwijkend en ernstig zijn, dat de schoolleiding het besluit neemt de leerling te schorsen of zelfs definitief van school te verwijderen. Alle schorsingen worden geregistreerd. De beslissing tot definitieve verwijdering ligt bij de rector. Bij schorsingen langer dan een dag wordt de inspecteur ingelicht. De regeling schorsing en verwijdering ligt op school ter inzage.

Verzuim

De reactie van de school op ongeoorloofde afwezigheid van een leerling is als volgt:

 1. De school informeert bij onwettig verzuim de ouders. De leerling moet het aantal gemiste uren dubbel inhalen.

 2. Bij herhaling informeert de school opnieuw de ouders. De leerling krijgt een blokrooster of vierkant rooster. Dat wil zeggen: een week lang van 08.00 tot 16.00 uur aan het werk op school.

 3. De school meldt ongeoorloofd schoolverzuim, waaronder het zogeheten luxeverzuim, bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling.

Klik hier voor de verzuimregeling.

Camera's

Enkele leerlingen gaan soms nonchalant om met bezittingen van anderen. Om vormen van vandalisme (graffiti) en criminaliteit tegen te gaan, zijn er op verschillende plekken in de school (verborgen) camera’s opgehangen om dit te kunnen vastleggen.

Kluisjes

Soms komt het voor dat leerlingen hun kluisje gebruiken als bergplaats voor “spullen” die absoluut niets met het dagelijkse onderwijs van doen hebben. De schoolleiding behoudt zich het recht voor kluisjes van leerlingen te openen teneinde de inhoud van het kluisje te kunnen vaststellen.

Schoolpas

Om te kunnen bepalen dat leerlingen “thuis” horen in ons gebouw, moet elke leerling altijd zijn schoolpasje bij zich hebben. Dit pasje is eveneens nodig om toegang te krijgen tot de mediatheek.

Lees hier het volledige overzicht van alle schoolregels.
Deze website maakt gebruik van cookies

De website van het www.grotiuscollege.nl/juniusstraat plaatsen cookies als u hiermee instemt. Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen media van deze partijen via onze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren, maar deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Lees meer over het cookiebeleid