Locaties

Adresgegevens

Locatie Juniusstraat 8

  • GYMNASIUM, ATHENEUM, TWEETALIGE VWO, WALDORFAFDELING M/H/V, HAVO, MAVO en KOPKLAS

Juniusstraat 8, 2625 XZ Delft
Telefoon: 015-8 000 000
E-mail: info@grotiuscollege.nl
Website: www.grotiuscollege.nl/juniusstraat

Locatie Van Bleyswijckstraat (sc Delfland)

  • VMBO (beroepsgerichte leerwegen)

Van Bleyswijckstraat 72
2613 RT Delft
Telefoon: 015-2 000 014
E-mail: info@sc-delfland.nl
Website: www.sc-delfland.nl

Locatie Aart van der Leeuwlaan 12

  • PRAKTIJKONDERWIJS

Aart van der Leeuwlaan 12
2624 LD Delft
Telefoon: 015-8 000 000
E-mail: info@grotiuscollege.nl
Website: www.grotiuscollege.nl/praktijkschool

Locatie Maria Duystlaan 4

  • INTERNATIONALE SCHAKELKLASSEN (ISK)

Maria Duystlaan 4
2612 SR Delft
Dependance: Krakeelpolderweg 1, 2613 NV Delft
Telefoon: 015-8 000 080
E-mail: info@grotiuscollege.nl
Website: www.grotiuscollege.nl/isk

Algemeen
Bankrekeningnummer Grotius College: NL87 RABO 0358 2389 86 t.n.v. Grotius College te Delft