Aanmelden bij het Grotius College

Inschrijfformulieren

Voor aanmelden/inschrijven bij het Grotius College kunt u de onderstaande formulieren downloaden:

1. Voor inschrijving in een brugklas: klik hier. Let op! Inschrijven voor een brugklas schooljaar 2019-2020 kan tot 22 februari 2019!!!!

2. Voor inschrijving in klas 2 of hoger: 

Aanmelden bij het Grotius College

Wil je overstappen van je huidige (vo-)school naar het Grotius College?
Neem dan contact op met de leerlingadministratie van onze locatie aan de Juniusstraat 8: 015-8.000.002. Of stuur een e-mail naar de coördinator van de betreffende afdeling:


Wij hanteren de volgende voorwaarden voor doorstroom naar een hoger niveau:Overstap- en doorstroommogelijkheden

Overstappen naar een andere afdeling binnen school
Als dat voor een leerling mogelijk of wenselijk is, kan aan het eind van een schooljaar worden overgestapt naar een andere afdeling, bijvoorbeeld van atheneum 3 naar havo 4. In uitzonderlijke gevallen kan een overstap ook plaatsvinden tijdens het schooljaar. Overleg tussen school en betrokkenen is in alle gevallen vanzelfsprekend. Mavo-gediplomeerden kunnen doorstromen naar havo 4 en havo-gediplomeerden naar atheneum 5. Goede resultaten en positieve adviezen zijn uiteraard voorwaarden voor succes. Ook over deze doorstroomroute vindt altijd overleg plaats in verband met de eisen voor toelating. Zit je al op het Grotius College, dan vind je hieronder de informatie:

 

Doorstroom van mavo 4 naar havo 4:

 • de leerling mag geen onvoldoende eindcijfers hebben;

 • het gemiddelde eindcijfer van de examenvakken is 6,5 zijn;*

 • voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde moet het CE minimaal 6,5 zijn;

 • de rekentoets moet voldoende zijn;

 • de leerling moet een vakkenpakket hebben dat aansluit op één van de profielen (CM, EM, NG, NT);

 • de leerling mag niet meer dan één vak van het profiel missen. Dit om te voorkomen dat de leerling zich twee (of meer) nieuwe vakken eigen moet maken;

 • positief advies van decaan, coördinator en docenten wordt meegewogen in de beslissing;**

 • Indien een leerling aan het eind van havo 4 geen bevordering krijgt naar havo 5 is de mogelijkheid om te doubleren uitgesloten.

* Voor leerlingen van buiten de school geldt een gemiddelde van 7,0.
** Bij een leerling die van buiten de school komt is dit niet van toepassing. Wel zoeken we contact met de school waar de leerling het mavodiploma heeft behaald.

Doorstroom van havo 5 naar vwo 5

 • de leerling mag geen onvoldoende eindcijfers hebben;

 • het gemiddelde eindcijfer van de examenvakken is 7,0;

 • voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde moet het CE minimaal 6,5 zijn;

 • overstap is mogelijk afhankelijk van het profiel en na verplicht overleg met de decaan;

 • positief advies van decaan, coördinator en docenten wordt meegewogen in de beslissing;*)

 • Indien een leerling aan het eind van vwo 5 geen bevordering krijgt naar vwo 6 is de mogelijkheid om te doubleren uitgesloten.

* Bij een leerling die van buiten de school komt is dit niet van toepassing. Wel zoeken we contact met de school waar de leerling het havodiploma heeft behaald.
 

Leerlingen die van een andere school komen en tussentijds op het Grotius College instromen (zij-instromers), wordt verzocht het volgende bij ons in te leveren :

Uitbesteding aan volwassenenonderwijs
Een enkele leerling zet de studie voort in het volwassenenonderwijs, het zogenaamde VAVO. In de meeste gevallen gaat het om leerlingen, die gezakt zijn voor hun eindexamen en op het VAVO twee, drie of maximaal vier vakken overdoen, zodat ze na een jaar toch hun diploma behalen. Als de leerlingen nog geen 18 jaar zijn, hebben ze volgens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) geen rechtstreekse toegang tot het VAVO: ze moeten dan door de toeleverende school uitbesteed worden. Dat betekent dat de leerlingen ingeschreven blijven op het Grotius College, maar met een zogenaamde uitbestedingsovereenkomst naar het volwassenenonderwijs gaan.

Voorwaarden uitbesteding aan het volwassenenonderwijs (VAVO):

 • Leerlingen die we kansrijk achten.

 • Leerlingen die minimaal 2 jaar voorafgaand aan het eindexamen op het Grotius College staan ingeschreven.

Afgesproken is, dat leerlingen die in aanmerking komen voor uitbesteding, steeds voor 1 jaar worden uitbesteed.
Redenen voor niet toekennen uitbestedingsovereenkomst:
Leerlingen die voor de tweede keer of in twee opeenvolgende leerjaren blijven zitten.
Leerlingen die zelf naar het VAVO willen gaan, maar gewoon deel kunnen nemen aan het reguliere onderwijs.
Leerlingen die op 1 oktober van het volgende schooljaar 18 jaar zijn.
Als leerlingen het in het reguliere onderwijs moeilijk vinden om de motivatie op te brengen om naar school te gaan of zich in te zetten voor hun studie, dan leert de ervaring dat het VAVO voor hen geen goed alternatief is. Immers, om succesvol te zijn in het VAVO, waar een groot beroep wordt gedaan op zelfstandigheid en het vermogen om te plannen, zijn zelfdiscipline en regelmatige inzet voor de studie onontbeerlijk.

Deze website maakt gebruik van cookies

De website van het www.grotiuscollege.nl/juniusstraat plaatsen cookies als u hiermee instemt. Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen media van deze partijen via onze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren, maar deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Lees meer over het cookiebeleid