Havo

Leerlingen

Cultuur

Gedurende de opleiding krijgt iedereen in alle leerjaren te maken met cultuur. Zo kun je je muzikale talenten laten zien tijdens de diverse auditierondes en muziekavonden op school, of kun je laten zien hoe goed je kan acteren tijdens het vak drama. In de bovenbouw bestaat de mogelijkheid om de module drama als extra vak erbij te nemen. Op de culturele dag ben je de hele dag bezig met cultuur. Dit kan met zang, dans, bodypainting, maar ook met een bezoek aan een museum zijn. In havo 4 is er naast de culturele dag ook nog een cultuurreis. Tot nu toe is dit Barcelona geweest. In Barcelona maak je kennis met de kunst van Gaudi en krijg je te maken met zijn invloed in Barcelona zoals de Sagrada Familia en Park Guell. Ook wordt er een bezoek gebracht aan Figuras, het museum van Dali. In havo 5 gaat de tekengroep naar Antwerpen en Gent en breng je een bezoek aan een museum. Als je geen tekenen hebt, breng je een bezoek aan een andere stad, waar je ook een culturele activiteit hebt. Ook wordt er voor de leerlingen en ouders van de havo een Studium Generale georganiseerd; diverse gastsprekers houden een college over diverse, interessante onderwerpen.

Breed vakkenpakket

De havo duurt vijf jaar. Je doet examen in een breed vakkenpakket, dat bestaat uit verplichte vakken, profielvakken en een vak in het vrije deel. Een extra vak behoort tot de mogelijkheden. Het diploma van deze opleiding geeft toegang tot het hoger beroepsonderwijs (hbo). Ook kun je met een havo-diploma overstappen naar klas 5 van het vwo als het goede vakkenpakket is gekozen, als je aan de gestelde eisen voldoet en de toelatingscommissie een positief advies heeft gegeven.

Samenwerking

Net als op de andere leerwegen vinden wij op de havo het contact met ouders erg belangrijk en daarom zijn wij dit jaar gestart met ‘ouderbetrokkenheid 3.0’. Dit houdt in dat we een optimale samenwerking willen bewerkstelligen tussen ouders, leerlingen en het mavo/havo-team van het Grotius College. Deze samenwerking is belangrijk voor de ontwikkeling en de onderwijsprestaties van de leerlingen. In dat kader hebben we naast een klankbordgroep voor ouders ook een klankbordgroep voor leerlingen om tot een optimale sfeer en organisatie te komen.

Ondernemen op de havo

In klas 3 van de havo gaan de leerlingen gedurende een aantal weken aan de slag met het programma “Jong Ondernemen”. De leerlingen gaan ontdekken wat voor soort ondernemer ze zijn en maken in een groep een plan om een eigen bedrijfje te starten en werken dit uit tot aan de open dag. Op de open dag verkopen de leerlingen hun producten en/of diensten waarvan de opbrengst gaat naar een goed doel. Leerlingen die het vak Economie of Management en Organisatie in de bovenbouw hebben gekozen, gaan nog professioneler aan de slag met Jong Ondernemen. Zij gaan een jaar lang werken aan alle facetten van het eigen bedrijf en richten een eigen onderneming op. In de 4e klas telt dit mee als hun profielwerkstuk wat een onderdeel van het combinatiecijfer wordt, samen met het vak CKV en maatschappijleer.