VWO en Tweetalig VWO

VWO en tweetalig VWO (tto)

Reizen in de onderbouw

Vooral binnen de tto-afdeling neemt internationalisering een prominente plaats in. In alle leerjaren, behalve klas 6, brengen de leerlingen een bezoek aan het buitenland of worden buitenlandse leerlingen bij ons ontvangen. In klas 1 is er een driedaagse reis naar York. In klas 2 gaan we een week met de leerlingen naar Rochester. In de derde klas gaan we naar Dublin waar de leerlingen worden ondergedompeld in de Ierse cultuur d.m.v. bezoeken aan musea en een workshop Ierse dans.  De reizen zijn een essentieel onderdeel van het tweetalig onderwijs want dit zorgt, door de variëteit aan activiteiten, voor verdieping in het programma. De leerlingen en leraren spreken de hele reis Engels en de programmaonderdelen geven de leerlingen een goede kijk op het leven buiten Nederland. Dit komt mede doordat ze op enkele van deze reizen in gastgezinnen worden ondergebracht, wat hun taalverwerving ten goede komt. De leerlingen maken een verslag van hun reis die zij in hun portfolio bewaren.

Uitwisseling in VWO / tto 4 en 5 

In klas vier ontvangen we leerlingen van scholen uit verschillende Europese landen (Duitsland, Spanje, Italië, Finland). In klas 5 is er een tegenbezoek waarbij onze leerlingen een week doorbrengen in het gezin van de leerlingen die onze school hebben bezocht. De uitwisseling in klas 4/5 is voor alle vwo-leerlingen en omvat meer dan alleen Engels spreken. De hele week wordt er naast specifieke culturele activiteiten ook gewerkt aan een bepaald thema.

Griekenlandreis voor Gymnasium 4/5

Voor de Gymnasiumleerlingen wordt er in de bovenbouw één keer in de twee jaar een reis naar Griekenland georganiseerd.