Mavo

Leerling
  

Samenwerken

De mavo (vmbo-theoretische leerweg) biedt binnen het vmbo het hoogste theoretische kennisniveau. De mavo is niet direct gericht op een bepaalde beroepskeuze, maar juist op een goede aansluiting met het vervolgonderwijs. Er is daarom veel aandacht voor loopbaanoriëntatie, zodat leerlingen zich goed kunnen voorbereiden op een vervolgopleiding. Verder wordt op de mavo structureel gewerkt aan algemene vaardigheden. Zo leren de leerlingen zelfstandig te werken, zelf het werk te plannen en met elkaar samen te werken aan een opdracht.

De mavo is een prima vooropleiding voor het middelbaar beroepsonderwijs, maar leerlingen kunnen ook doorstromen naar de havo. Wat dat laatste betreft, willen wij leerlingen graag de kans geven om binnen onze school te groeien. Daarom besteden wij veel aandacht aan een goede aansluiting tussen mavo en havo. Deze aansluiting wordt vergemakkelijkt doordat alle leerlingen examen doen in zeven vakken.

Media & Design profiel

De Grotius-mavo biedt een Media & Design-profiel aan. Dit houdt in dat leerlingen een mavo-diploma halen met het extra vak ITTL, informatietechnologie theoretische leerweg. Na goed afsluiten van dit vak ontvangen zij een media-certificaat. Gedurende de vierjarige opleiding krijgen de leerlingen vakken aangeboden die met media en ontwerpen te maken hebben. In de brugklas leren ze omgaan met programma’s als Word, PowerPoint, Excel en Photoshop. Al snel weten ze een goede presentatie te maken, kunnen ze op een simpele manier programmeren en leren ze om zelf onderzoekend aan de slag te gaan. Mediawijsheid is een belangrijk onderdeel van het vak dat op onze school Moderne Media en Design heet.

Meer weten? Kijk dan op onze speciale mediamavo-website!

Klik op onderstaande foto om de folder te downloaden: