Mavo

Leerling
  

Samenwerken

De mavo (vmbo-theoretische leerweg) biedt binnen het vmbo het hoogste theoretische kennisniveau. De mavo is niet direct gericht op een bepaalde beroepskeuze, maar juist op een goede aansluiting met het vervolgonderwijs. Er is daarom veel aandacht voor loopbaanoriëntatie, zodat leerlingen zich goed kunnen voorbereiden op een vervolgopleiding. Verder wordt op de mavo structureel gewerkt aan algemene vaardigheden. Zo leren de leerlingen zelfstandig te werken, zelf het werk te plannen en met elkaar samen te werken aan een opdracht.

De mavo is een prima vooropleiding voor het middelbaar beroepsonderwijs, maar leerlingen kunnen ook doorstromen naar de havo. Wat dat laatste betreft, willen wij leerlingen graag de kans geven om binnen onze school te groeien. Daarom besteden wij veel aandacht aan een goede aansluiting tussen mavo en havo. Deze aansluiting wordt vergemakkelijkt doordat alle leerlingen examen doen in zeven vakken.

Media & Design profiel

MeMedia & Design profiel
De Grotius-mavo biedt een Media & Design-profiel aan. Dit houdt in dat leerlingen een mavodiploma halen met het extra vak ITTL: informatietechnologie theoretische leerweg. Het cijfer van het vak wordt meegenomen in het vakgemiddelde. Gedurende de vierjarige opleiding krijgen de leerlingen vakken aangeboden die met media en ontwerpen te maken hebben. In de brugklas leren ze omgaan met programma’s als Word, PowerPoint, Excel, Thinkercad, Scratch en Photoshop. Al snel weten ze een goede presentatie te maken, kunnen ze programmeren en leren ze om zelf onderzoekend aan de slag te gaan. Informatica, mediawijsheid en wereldoriëntatie zijn belangrijke onderdelen van het vak ITTL.

Meer weten? Kijk dan op onze speciale mediamavo-website!

Klik op onderstaande foto om de folder te downloaden:

Deze website maakt gebruik van cookies

De website van het www.grotiuscollege.nl/juniusstraat plaatsen cookies als u hiermee instemt. Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen media van deze partijen via onze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren, maar deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Lees meer over het cookiebeleid