Tweetalig VWO

Leerling in de klas

Tweetalig VWO: een extra uitdaging voor leerlingen met een vwo-advies

Meer weten?

- Neem dan contact op met de coördinator TTO
- Nog meer informatie over het tweetalig onderwijs kun je vinden op: www.ikkiestto.nl.
- Lees hier de veelgestelde vragen over tto.

Aanmelden

De aanmeldingsprocedure verloopt anders dan bij de overige stromen. De leerlingen die zich aangemeld hebben worden uitgenodigd voor een aantal toetsen: een begrijpend lezen toets, een interessetoets en het schrijven van een opstel. Deze toetsen vinden plaats op dinsdag 5 maart a.s. Na de toetsen volgt een intakegesprek. Meer informatie: tto@grotiuscollege.nl

Dag meelopen in een tto brugklas

Als je nu in groep 8 zit en je wilt dit schooljaar graag een keer meelopen met een tto brugklas? Vul dan dit formulier in, dan krijg je een uitnodiging om een keer mee te lopen!

Uniek in Delft!


Engels is één van de belangrijkste talen in een wereld. Bedrijven, universiteiten, hogescholen en allerlei sectoren vragen om een uitstekende beheersing van het Engels. In Nederland worden op hogere opleidingen colleges in toenemende mate in het Engels gegeven. Daarom biedt het Grotius College ook tweetalig vwo aan. Een zeer populaire en unieke opleiding in Delft en een extra uitdaging voor leerlingen met een vwo-advies.

Internationaal erkend diploma Engels

Tweetalig onderwijs is een speciale vorm van vwo bestemd voor goede, en met name zeer gemotiveerde vwo-leerlingen. Van hen wordt verwacht dat ze in staat en bereid zijn een programma te volgen dat uitstijgt boven het reguliere vwo-programma. Naast het reguliere atheneum- of gymnasiumdiploma wordt een internationaal erkend diploma Engels behaald. De school werkt hiermee volgens Europese standaarden.
Tenminste de helft van de lessen in de onderbouw wordt in het Engels gegeven door speciaal daarvoor opgeleide docenten. In de bovenbouw wordt toegewerkt naar het English Language and Literature examen (IB Language A2 examen), een internationaal erkend diploma dat toegang geeft tot universiteiten in de hele wereld. Gedurende de opleiding vinden er allerlei buitenlesactiviteiten plaats met Engels als voertaal en/of met een internationaal karakter. Het tweetalig onderwijs wordt afgesloten met een vwo-diploma en een internationaal erkend diploma.

Tto brugklas

Het is ook mogelijk om te kiezen voor een tto gymnasium brugklas! Dat betekent niet alleen de meeste lessen in het Engels, maar ook de vakken Latijn (brugklas) en Grieks (vanaf de tweede klas) staan op het rooster.

Near native

Sinds juni 2011 beschikt het Grotius College over het volledige tto-school certificaat (Senior School). Met het aanbieden van tweetalig onderwijs volgens dit model streeft het Grotius College ernaar de leerlingen op te leiden tot een "near native" beheersingsniveau van de Engelse taal. De examenresultaten van de tto-leerlingen zijn erg goed; in de examenjaren 2010 tot en met 2019, was het slagingspercentage 100%.

Binnenkort verschijnen onze nieuwe brochures.

 

Deze website maakt gebruik van cookies

De website van het www.grotiuscollege.nl/juniusstraat plaatsen cookies als u hiermee instemt. Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen media van deze partijen via onze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren, maar deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Lees meer over het cookiebeleid