Veelgestelde vragen over tto

Leerling in de bieb

De tto brugklas is een aparte klas met leerlingen die allemaal tweetalig vwo doen 

Leerling in de klas

Veelgestelde vragen over tto

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over tto. Hieronder ziet u de meest gestelde vragen met het antwoord. Meer vragen en antwoorden vindt u in dit document. 

Wat is tweetalig onderwijs?

Tweetalig vwo (tto) is een opleiding waarbij je naast het reguliere atheneum- of gymnasiumdiploma een internationaal erkend diploma Engels behaalt. In de onderbouw krijg je tenminste de helft van de lessen in het Engels van speciaal daarvoor opgeleide docenten. In de bovenbouw werk je met het vak Engels toe naar een internationaal examen en met de andere vakken in het reguliere Nederlandse examen. Gedurende de opleiding vinden er allerlei buitenlesactiviteiten plaats met Engels als voertaal en/of met een internationaal karakter.

Waarom tweetalig onderwijs?

Engels is over de hele wereld één van de belangrijkste communicatietalen. Bedrijven, universiteiten, hogescholen en de culturele sector vragen om een uitstekende beheersing van het Engels. In Nederland worden op hogere opleidingen colleges e.d. in toenemende mate in het Engels gegeven. Tweetalig vwo biedt de mogelijkheid hiervoor een goede basis te leggen. Aan het eind van deze opleiding hebben leerlingen het niveau van "near native speaker" bereikt. Dat houdt in dat je bijna net zo goed Engels spreekt als mensen voor wie deze taal de moedertaal is. Het invoeren van tweetalig onderwijs doet ook recht aan de verschillen tussen leerlingen. Het biedt een extra uitdaging voor leerlingen die geen Latijn en/of Grieks willen volgen maar voor wie een gewone havo/atheneum brugklas eigenlijk te eenvoudig is. Maar tegelijkertijd kan de tweetalige opleiding eenvoudig worden gecombineerd met de reguliere gymnasiumopleiding.

Hoe wordt het tweetalig onderwijs op het Grotius College vormgegeven?

De tto-leerlingen nemen net als de reguliere vwo-leerlingen deel aan het "Centraal Schriftelijk Eindexamen" van het CITO en daarnaast nemen zij deel aan een internationaal erkend examen, het English A: Language and Literature, dat toegang verschaft tot alle universiteiten in de hele wereld. Dit is hetzelfde examen dat ook door native speakers wordt afgelegd. Tweetalig onderwijs is een speciale vorm van vwo bestemd voor goede, zeer gemotiveerde vwo-leerlingen. We gaan er vanuit dat onze leerlingen in de brugklas nog nauwelijks Engels spreken, maar het wel graag op hoog niveau willen leren spreken. Wij werken op het Grotius College met de methode van onderdompeling (immersion) en CLIL (Content and language, integrated learning). Dat betekent dat de leerlingen bij alle tto-vakken niet alleen het vak leren, maar ook alle daarbij behorende termen en dus veel sneller hun woordenschat uitbreiden dan bij andere opleidingen. Een leerling die zich aangemeld heeft voor een tto brugklas komt in een aparte klas met leerlingen die allemaal tweetalig vwo doen. Er wordt 5 uur Engels per week gegeven. Daarnaast worden (in de brugklas) de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, techniek, biologie, gymnastiek, global orientation en tekenen in het Engels gegeven. Als er voor gymnasium is gekozen wordt er ook Latijn gevolgd, eventueel samen met de andere gymnasiumleerlingen. Raadpleeg voor een volledig overzicht van de brugklas de lessentabel. De lessen zijn gericht op het behalen van internationaal erkende diploma's. In de vierde klas start de tweede fase tto waar 25% van het totale programma in de bovenbouw in het Engels gevolgd dient te worden.

Wanneer kun je tot het tweetalig onderwijs worden toegelaten?

Om tot de tto-afdeling van het Grotius College te kunnen worden toegelaten worden er geen speciale eisen gesteld aan de beheersing van de Engelse taal. Het volgen van de lessen in het Engels is - zeker in het begin - moeilijker dan in het Nederlands. Daarom moet een leerling die het tto wil volgen, bereid zijn zich daarvoor extra in te spannen. Naast een goede motivatie en een flink doorzettingsvermogen, moet de tto-leerling ook beschikken over een goed ontwikkeld taalgevoel en goede vwo-capaciteiten.

Samengevat zijn de toelatingseisen:
Een positief advies van de basisschool (vwo);
Het onderwijskundig rapport.
Een intake die bestaat uit een begrijpend lezen toets, een interessetoets en een opstel.
Aan de hand van de uitslag van de toets en de informatie van de basisschool wordt bepaald of de leerling kan worden toegelaten tot het tto.

Hoe wordt het docententeam opgeleid?

De docenten die lesgeven in het tto, hebben daar zelf voor gekozen. Het zijn voornamelijk Nederlandse docenten. Wel spreken zij vloeiend Engels. Zij hebben in voorbereiding op de start van het tto, een intensieve taaltraining gevolgd. Voor goed tweetalig onderwijs zijn geschoolde en enthousiaste docenten noodzakelijk. Alle docenten zijn of komen in het bezit van het Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) en hebben door cursussen in Engeland hun spreekvaardigheid intensief geoefend.

Welke vakken worden in het Engels gegeven in de onderbouw?

English (Engels); History (Geschiedenis); Geography (Aardrijkskunde); Mathematics (Wiskunde); Technical studies (Techniek); Physics (Natuurkunde); Chemistry (Scheikunde); Biology (Biologie); Physical Education (Gymnastiek); Arts (Tekenen); Global Orientation.

Welke kosten zijn er aan het tweetalig onderwijs verbonden?

Aan het tweetalig onderwijs zijn extra kosten verbonden. De extra ouderbijdrage ligt rond € 450,- per schooljaar. Deze extra bijdrage is nodig voor het ontwikkelen van materiaal, de buitenschoolse activiteiten en de examens. Het is wel zo dat in de andere (niet- tto) afdelingen in de loop van een schooljaar extra bijdragen gevraagd worden aan de ouders voor extra activiteiten die in het tto programma al inbegrepen zijn. Deze extra bijdrage kan en mag echter nooit een belemmering voor deelname zijn.


Deze website maakt gebruik van cookies

De website van het www.grotiuscollege.nl/juniusstraat plaatsen cookies als u hiermee instemt. Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen media van deze partijen via onze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren, maar deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Lees meer over het cookiebeleid