Decanaat (ouders)

Overstapregels:

Overstap van mavo 4 naar havo 4:

De volgende richtlijnen worden gehanteerd bij overstap van mavo 4 naar havo 4:
 • de leerling mag geen onvoldoende eindcijfers hebben;
 • het gemiddelde cijfer van de examenvakken moet 6,5 zijn;*
 • voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde moet het CE minimaal 6,5 zijn;
 • de rekentoets moet voldoende zijn;
 • de leerling moet een vakkenpakket hebben dat aansluit op één van de profielen (CM, EM, NG, NT);
 • de leerling mag niet meer dan één vak van het profiel missen. Dit om te voorkomen dat de leerling zich twee (of meer) nieuwe vakken moet eigen maken;
 • positief advies van decaan, coördinator en docenten wordt meegewogen in de beslissing;**
 • indien een leerling aan het eind van havo 4 geen bevordering krijgt naar havo 5 is de mogelijkheid om te doubleren uitgesloten.
* Voor leerlingen van buiten de school geldt een gemiddelde van 7,0.
** Bij een leerling die van buiten de school komt is dit niet van toepassing. Wel zoeken we contact met de school waar de leerling het 4-mavo-diploma heeft behaald.
 

Overstap van havo 5 naar vwo 5:

De volgende richtlijnen worden gehanteerd bij de doorstroom van havo 5 naar vwo 5:
 • de leerling mag geen onvoldoende eindcijfers hebben;
 • het gemiddelde eindcijfer van de examenvakken is 7,0;
 • voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde moet het CE minimaal 6,5 zijn; 
 • positief advies van decaan, afdelingsleider en docenten wordt meegewogen in de beslissing;
 • overstap is mogelijk afhankelijk van het profiel en na verplicht overleg met de decaan;
 • positief advies van decaan, coördinator en docenten wordt meegenomen in de beslissing;*
 • indien een leerling aan het eind van vwo 5 geen bevordering krijgt naar vwo 6 is de mogelijkheid om te doubleren uitgesloten.
* Bij een leerling die van buiten de school komt is dit niet van toepassing. Wel zoeken we contact met de school waar de leerling het havodiploma heeft behaald.

Decanaat

De decanen helpen je graag met jouw keuze voor vervolgonderwijs. Uiteraard zijn de decanen ook actief bij de keuze van een sector (mavo) en profiel (havo en vwo).
Voor je vervolgopleiding hebben we een speciale keuzesite gemaakt. Klik hier om naar de website van het decanaat te gaan: www.grotiuscollege.dedecaan.netOnze decanen zijn:


Gedurende het schooljaar worden diverse presentaties gegeven door de decanen. Je kunt deze presentaties op deze pagina downloaden:

Schooljaar 2018-2019:

Deze website maakt gebruik van cookies

De website van het www.grotiuscollege.nl/juniusstraat plaatsen cookies als u hiermee instemt. Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen media van deze partijen via onze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren, maar deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Lees meer over het cookiebeleid