Aanvullende bijdrage voor tweetalig onderwijs, vsa en Grotius X-tra

Aanvullende bijdrage voor tweetalig onderwijs, vsa en X-tra Sport, X-tra Techniek, X-tra Theater en X-tra Koor

Voor leerlingen van het tweetalig VWO (tto) en de vrijeschoolafdeling (VSA) geldt een aanvullende bijdrage. Voor het tto is dit een bedrag van € 450,- per schooljaar per leerling. Dit geld is met name bedoeld om de extra buitenlesactiviteiten (reizen, excursies etc.) die de leerlingen aangeboden krijgen, te bekostigen. Maar ook bijvoorbeeld voor de examens en de extra uren Engels. Voor de VSA geldt eveneens een aanvullende bijdrage van € 450,- per schooljaar. De kosten voor Grotius X-tra bedragen € 250,- per schooljaar.

De extra bijdrage voor de vrijeschoolafdeling is een gift aan de Oudervereniging Vrijeschool Delft en is aftrekbaar van de (inkomsten)belasting. Meer informatie hierover? Klik dan hier om de brief over hoe u dit bedrag af kunt trekken van de belastingen te downloaden!
Klik hier om het door de oudervereniging ingevulde formulier te downloaden. 

Culturele activiteiten

De school ziet culturele vorming als één van haar belangrijkste opdrachten. Deelname aan culturele activiteiten is verplicht. Slechts in bijzondere gevallen kan schriftelijk ontheffing worden verleend door de locatiedirecteur. In een aantal gevallen is het onvermijdelijk dat de school een eigen bijdrage vraagt aan de leerlingen/ouders.

Buitenlandreizen en excursies

Omdat de school internationalisering als een van de speerpunten heeft is een gevarieerd internationaal programma opgesteld. In het informatieboekje treft u per schooljaar een overzicht aan. De kosten worden aan het begin van het schooljaar in rekening gebracht.