Leerlingbegeleiding

Om onze leerlingen te kunnen laten groeien is er op het Grotius veel aandacht voor hun begeleiding

Leerlingbegeleiding

Om onze leerlingen te kunnen laten groeien is er op het Grotius veel aandacht voor hun begeleiding. Op onze school hebben we dit georganiseerd via een mentoraat, zorgteam en zorgcoördinator, maar we werken daarnaast ook samen met de Jeugdgezondheidszorg en het Team Jeugd van de gemeente Delft.

Mentoraat

De mentor neemt de rol over van de juf of meester van de basisschool en onderhoudt het contact met thuis. Behalve dat de mentor studielessen verzorgt, streven we ernaar om hem of haar zoveel mogelijk lessen te laten verzorgen aan de klas. Voor een stabiele begeleiding van de leerlingen begeleidt de mentor 2 jaar dezelfde klas.

Huiswerkbegeleiding en bijles

Lyceo
Leerlingen kennis én vertrouwen mee geven, dat doen we bij huiswerkbegeleiding en bijles van Lyceo. Iedere scholier kan tenslotte tegen struikelvakken aan lopen of nog niet zo geoefend zijn in plannen. Eén-op-één begeleiding van een ervaren en getrainde student-begeleider kan dan de oplossing zijn, of juist huiswerkbegeleiding met een klein groepje op school.
Huiswerkbegeleiding of bijles biedt net dat steuntje in de rug: een leerling kan met een klein beetje hulp toch op zijn of haar niveau meekomen. Met begeleiding op de eigen school is dit extra praktisch, omdat begeleiders snel en makkelijk op de hoogte zijn van de stof die elke leerling op dat moment nodig heeft. 
Lyceo geeft huiswerkbegeleiding op school. Voor vragen over de huiswerkbegeleiding kunt u contact opnemen met de vestigingscoördinator van Lyceo: saida.bouazzati@lyceo.nl, of klik hier voor meer informatie.


TopTutors
U kunt als ouder bijles(sen) voor uw kind(eren) aanvragen via het bureau TopTutors. TopTutors is een landelijke organisatie, die samenwerkt met Socrates Honour Society, een nationaal netwerk van topstudenten. Deze samenwerking zorgt ervoor dat ze de meest geschikte studenten kan bereiken om bijles, thuis of bijvoorbeeld op school, te geven. Zo kunnen ook de scholieren van het Grotius College profiteren van dit initiatief!

Elke lokale afdeling wordt geleid door een zogenaamde “Managing Tutor”. Dit is degene waar men terecht kan met algemene vragen of verzoeken over de bijlessen. Op deze manier zorgt TopTutors voor een persoonlijke aanpak van het probleem. Op het Grotius College ben ik, Sierk Bosma, de Managing Tutor. Ik studeer tegenwoordig fiscaal recht in Leiden en heb vorig jaar mijn VWO-diploma behaald.
Dus is men op zoek naar betaalbare bijles van een student die zelf ook op het Grotius College heeft gezeten, via www.toptutors.nl en het online inschrijfformulier, onder het kopje “ik wil bijles” kan men zich aanmelden.

Voor meer informatie kun je me altijd een mailtje sturen, sierkbosma@toptutors.nl.
 

Examentraining

Om ervoor te zorgen dat uw kind zich optimaal kan voorbereiden op de (school)examens, bieden wij de mogelijkheid om een extra examentraining te volgen. Wij zijn daarom, net als voorgaande jaren, een samenwerking aangegaan met Lyceo. Dit zorgt ervoor dat de examentrainingen plaatsvinden bij ons op school en worden aangeboden tegen een gereduceerd tarief.

Direct inschrijven
Inschrijvingen voor één of meerdere examentrainingen kan via www.lyceo.nl/grotius. Wij raden u van harte aan om niet te lang te wachten met inschrijven zodat u verzekerd bent van een plek.

Meer weten?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de examentrainingen of over Lyceo? Neem dan contact op met Lyceo door te bellen naar 071-79 000 40 of kijk op www.lyceo.nl.

Lenteschool

De Lenteschool is een project van de VO-raad en CNV Onderwijs met het doel zittenblijven terug te dringen. Leerlingen die niet voldoen aan de overgangsnormen, worden in de meivakantie dusdanig bijgespijkerd dat ze toch door kunnen naar het volgende leerjaar. De Lenteschool is voor een leerling dus een kans om tijdens een korte, maar intensieve periode opgelopen achterstanden weg te werken zonder daarvoor een heel schooljaar te hoeven overdoen. De Lenteschool wordt verzorgd door externe docenten.

Intern zorgteam

Het interne zorgteam is in het leven geroepen om docenten en mentoren te ondersteunen bij het zelf oplossen van problemen. Het zorgteam stelt, in samenwerking met de mentor, een handelingsplan op voor een individuele leerling of een groep leerlingen. Na enkele weken wordt er geëvalueerd om te kijken of er verbetering optreedt. Dit jaar zijn er zorgteams voor alle vier de leerjaren die om de zes weken bijeenkomen.   

Extern zorgteam

Het intern zorgteam richt zich voor een groot deel op de problematiek van zorgleerlingen binnen de school, het extern zorgteam houdt zich bezig met zorgleerlingen waar de problematiek complexer ligt. Bij de samenstelling van dat team is daar rekening mee gehouden door externe deskundigen te betrekken.

Zorgcoördinator

Voor de kwaliteit van zorg speelt de zorgcoördinator een belangrijke rol. Hij zorgt ervoor dat alle zorgdisciplines op elkaar worden afgestemd. De zorgcoördinator/maatschappelijk werker op het Grotius College is mevrouw I. Blom-Bergenhenegouwen. Haar e-mail is: i.blom@grotiuscollege.nl.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In een schoolondersteuningsprofiel worden de mogelijkheden van onze school beschreven voor het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hoe het ondersteuningsaanbod binnen onze school is georganiseerd. Het schoolondersteuningsprofiel levert een beeld van zowel de onderwijsinhoudelijke, als de procesmatige en structurele kenmerken van onze schoollocatie op het niveau van de basisondersteuning alsmede de extra ondersteuning die onze school kan leveren in samenwerking met expertise van het samenwerkingsverband en/of de ketenpartners. Onze school heeft dit schoolondersteuningsprofiel opgesteld conform de wet Passend Onderwijs. 
Medio 2019 verschijnt de nieuwe versie van het Schoolondersteuningsprofiel op deze site.

 

Deze website maakt gebruik van cookies

De website van het www.grotiuscollege.nl/juniusstraat plaatsen cookies als u hiermee instemt. Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen media van deze partijen via onze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren, maar deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Lees meer over het cookiebeleid