Raad van Toezicht

Kinderen Scheikunde

“Op het Grotius zijn wij scherp op herkenning en erkenning van talent”

Het Grotius College wordt geleid door een Centraal Management Team (CMT) en is als volgt samengesteld:

Bestuurder
De heer W.A. van den Bosch MBA

Locatiedirecteur Juniusstraat 8 (kopklas, mavo, havo, vwo, tweetalig vwo en vrijeschoolafdeling)
Mevrouw Drs. J. ter Punt
Managementassistente: mevrouw L. Franken, mevrouw K. van der Brink (015-8.000.013)

Locatiedirecteur Van Bleyswijckstraat 72 (SC Delfland, vmbo beroepsgericht)
De heer H. de Vries

Locatiedirecteur Aart van der Leeuwlaan 12 (praktijkonderwijs)
De heer P. van der Mark

Coördinatoren Maria Duystlaan 4 en Krakeelpolderweg 1 (dependance) (Internationale Schakelklassen)
Mevrouw N. Otter

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

Mevrouw Ing. E. Koek, voorzitter
De heer Drs. T. Yazir, vice voorzitter

Mevrouw Ir. T. Loeffen
Mevrouw Drs. A. Jans RC

De heer Mr. H.H. Kelderhuis

Bevoegd gezag

De Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Delft (STOVOD) vormt het bevoegd gezag van de scholengemeenschap. Bestuursnummer: 42532 Brinnummer: 20AB

Contact

Het CMT, de bestuurder en de Raad van Toezicht zijn bereikbaar via de directie- en bestuurssecretaresse: Mevrouw R.E. Boekhoudt,
telefoon: 015 - 8 000 012 of
via e-mail: r.boekhoudt@grotiuscollege.nl.

Jaarverslag

Het Grotius College stelt ieder jaar een jaarverslag op. Met dit verslag legt het bevoegd gezag van de Stichting voor Openbaar Onderwijs Delft, Grotius College, verantwoording af over het gevoerde beleid van het jaar ervoor aan de gemeenteraad van Delft, het ministerie van OCW, de medezeggenschapsraad en de relaties van de scholengemeenschap.
U kunt het jaarverslag opvragen bij de school (bestuurs- en directiesecretariaat, mevrouw R. Boekhoudt: r.boekhoudt@grotiuscollege.nl).