Nieuws

Coronavirus update locatie Juniusstraat 8

Coronavirus update locatie Juniusstraat 8

Maatregelen coronavirus 

Helaas brengt het coronavirus nog steeds allerlei beperkingen met zich mee maar gelukkig kunnen we de lessen op school wel gewoon door laten gaan. 
Wij volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM en de protocollen van de VO-Raad. 

We kunnen hierover het volgende melden: 

- In de zomervakantie hebben wij ons ventilatiesysteem laten
  inspecteren en deze voldoet prima (de lucht wordt van buiten
  aangezogen en ook weer naar buiten afgevoerd). 
- Tijdens de lessen houden we de ramen en indien mogelijk ook de
  deuren open.
- Er wordt zo veel mogelijk met éénrichtingsverkeer gewerkt.
- Van de leerlingen wordt verwacht dat zij anderhalve meter
  afstand houden van het personeel.
- De eerste pauze (10:35 - 10:55 uur) brengen de leerlingen van
  de bovenbouw hun pauze in het klaslokaal van de laatste les
  door, de onderbouwleerlingen kunnen deze doorbrengen in de aula
  of eventueel buiten. 
  De tweede pauze (12:15 – 12:45 uur) blijven de leerlingen van
  de onderbouw in de klas en de leerlingen van de bovenbouw
  kunnen naar de aula of naar buiten.
- We verwachten dat zowel leerlingen als personeel de
  gebruikelijke hygiënemaatregelen hanteren (handen desinfecteren
  bij binnenkomst, regelmatig handen wassen en thuisblijven bij
  klachten). 
- Wie op vakantie is geweest in een gebied dat oranje was of is
  geworden, is na 10 dagen quarantaine weer van harte welkom op
  onze school. Dit heeft geen gevolgen voor leerplicht maar de
  school moet wel op de hoogte worden gesteld. Overigens kunnen
  we naar verwachting op korte termijn alle lessen vanuit school
  streamen.
- Het staat leerlingen en personeel vrij om een mondkapje te
  dragen, we stellen dit niet verplicht. 
 
Nog vragen?
We kunnen ons voorstellen dat jullie nog veel vragen hebben. Voor de meest gestelde vragen verwijzen we naar onderstaande site van de overheid:
veelgestelde vragen over Coronavirus