Nieuws

Fijne vakantie!

Fijne vakantie!

De schoolleiding van het Grotius College wenst alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) een hele fijne, zonnige vakantie!
Voor het rooster na de start van het nieuwe schooljaar verwijzen wij u naar de site van de locatie waar uw kind les heeft.
In verband met de schoolvakantie zijn onze vestigingen gesloten van maandag 16 juli tot en met donderdag 23 augustus a.s. 
NB: de locatie aan de Juniusstraat 8 is nog open tot en met woensdag 18 juli a.s.