Nieuws

Uitslag scholierenverkiezingen Gemeenteraad 2022 Grotius College

Uitslag scholierenverkiezingen Gemeenteraad 2022 Grotius College

Uitslag scholierenverkiezingen Gemeenteraad 2022 Grotius College

GroenLinks, Volt en STIP in de top 3 
 

Net als bij de laatste scholierenverkiezingen voor de Tweede Kamer in 2021 en 2017 en de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, gingen ook nu de meeste stemmen naar GroenLinks met iets meer dan een kwart van de stemmen (28,84%).
Volt is met 17,98% tweede geworden, gevolgd door STIP met 14,61%.
De andere lokale partijen, Hart voor Delft en Onafhankelijk Delft kregen respectievelijk 7,87% en 3,37%. Samen scoorden de lokale partijen dus 25,85%. 
D66 is flink gezakt: van 22,7% in 2021, naar 11,24%.
VVD scoorde 5,62%.
BIJ1 scoorde hetzelfde als Onafhankelijk Delft (3,37%). De partijen SP, PvdA, en ChristenUnie kregen ieder 2,25% en CDA is onderaan geëindigd met 1,12%.
De landelijke uitslag van de scholierenverkiezingen laat een ander beeld zien, daar scoorden de lokale partijen 17,52% en staat de VVD op de eerste plaats van de landelijke partijen met 17,52%, gevolgd door GroenLinks met 15,18% en D66 met 14,94%. 
Meer informatie over de landelijke uitslag is te vinden op: Historie verkiezingsuitslagen - Scholierenverkiezingen
Op onze school waren helaas waren ook 2 stemmen ongeldig, omdat de stemmers tekeningen op de stembiljetten hadden gemaakt. De creativiteit van onze leerlingen kwam verder goed tot uitdrukking in de posters. Zoals beloofd worden twee foto-taarten besteld en op korte termijn overhandigd aan de makers van de volgende winnende posters:

De linker poster is gemaakt door Ke-Jhen Peng. De jury is unaniem van mening dat deze poster heel creatief is, duidelijk met veel aandacht is gemaakt en goed past bij de jeugdige doelgroep van de scholierenverkiezingen.


De maker van de andere winnende rechter poster is helaas nog niet bekend (er staat geen naam op de achterkant) maar wij vermoeden dat het niet lang duurt voordat de maker zich meldt:
 


De jury heeft bewondering voor de krachtige boodschap van deze poster, die in één oogopslag duidelijk is.
Overigens is zowel de jury, als een grote groep docenten diep onder de indruk van alle mooie posters; hartelijk dank jullie inzet!!