Kopklas: de opstap naar het voortgezet onderwijs


Heb je niet altijd in Nederland gewoond? Of wordt er bij jou thuis een andere taal gesproken? Dan beheers je het Nederlands misschien niet zo goed als je zou willen. Misschien zou je een hoger brugklasadvies voor de middelbare school kunnen behalen als je het Nederlands beter beheerst. Als dit voor jou geldt, dan is de kopklas misschien iets voor jou.
 Een jaar lang werk je vooral aan het vak Nederlands. We besteden veel tijd aan lezen, spelling, grammatica en woordenschat. Daarnaast krijg je les in rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, Engels, techniek, muziek of tekenen, studieles en gymnastiek. Voor de kopklas mag je bij de start van het schooljaar niet ouder zijn dan 13 jaar. Je zit met maximaal 15 leerlingen in de klas. Na dit jaar stroom je door naar de brugklas.

Informatie

Meer weten over de kopklas? Lees de informatiefolder. Of neem contact op met de coördinatoren, mw. F. Keizer, f.keizer@grotiuscollege.nl en mw. A. Zegwaard, a.zegwaard@grotiuscollege.nl.