Leren over de grens

Leerling tijdens Dag van Europa 9 mei 2017

Leren over de grens

Op het Grotius vinden we het belangrijk dat onze leerlingen kennis maken met de wereld om ons heen en leren over en van andere gewoontes, culturen en volkeren. We willen dat zij echte wereldburgers worden. Al meer dan 20 jaar maken onze leerlingen van afdelingen aan de Juniusstraat (Mavo, Havo, VWO, Tweetalig VWO, Waldorfafdeling en de Kopklas), kennis met internationale aspecten binnen Europa. Hetzij door eTwinning, een uitwisseling met een buitenlandse school, een werkweek, een excursie naar de landen om ons heen of internationale activiteiten in eigen land. Lees meer over hoe onze leerlingen leren over de grens.