Specialisaties

Kinderen tijdens gymles

Binnen onze verschillende locaties hebben we specialisaties: leuke en uitdagende aanvullingen op het programma of juist een unieke uitdaging dat een vast onderdeel is van het reguliere onderwijsaanbod.

VWO, Havo en Mavo (locatie Juniusstraat 8):

Vmbo beroepsgerichte leerwegen (Locatie Van Bleyswijckstraat 72):

Praktijk Onderwijs (Locatie Aart van der Leeuwlaan 12):

Internationale Schakelklas (ISK) (Locatie Maria Duystlaan 4, dep.: Krakeelpolderweg 1)