Ons onderwijs

Waldorfonderwijs: de vrijeschool op het Grotius


Zoek jij een middelbare school met veel kunst en cultuur? Vind jij het fijn om te werken aan projecten waarin verschillende vakken samenkomen? Kies dan voor ons Waldorfonderwijs. Op Waldorf geven wij vrijeschoolonderwijs. Hier krijg je een brede ontwikkeling. Je leert veel en ontwikkelt je op sociaal, cultureel en kunstzinnig gebied.

Je begint in een brede brugklas voor mavo, havo en vwo. De Waldorfafdeling is een onderbouwafdeling. Daar vandaan stroom je door: naar de mavo in klas 3 of naar havo/vwo in klas 4. In de bovenbouw volg je regulier onderwijs en werk je met Flexwijs. Waldorf heeft zijn eigen rooster en werkt niet met Flexwijs.
 

Meer weten?

Bekijk deze film, gemaakt door Lante Kluiving, leerling van Waldorf Grotius. Voor meer informatie kun je ons informatieboekje lezen. Of neem contact op met de coördinator Waldorf, mw. J. Vermeijden, j.vermeijden@grotiuscollege.nl. Of kom naar onze open dag, infoavonden en meeloopdagen!

Grotius College