Onze school

 

Het Grotius College maakt deel uit van de Scholengroep Spinoza. Het bevoegd gezag van de scholengroep wordt gevormd door het College van Bestuur. Het toezicht is ondergebracht bij de Raad van Toezicht. Het Grotius College bevat de volgende scholen voor voortgezet onderwijs:

Grotius College

mavo, havo, vwo, tweetalig vwo, Waldorfonderwijs en kopklas
Juniusstraat 8 in Delft
Locatiedirectie mw. J.E. Rijnders en dhr. N.Ph. Hovius
www.grotiuscollege.nl

Scholencombinatie Delfland

vmbo beroepsgericht
Van Bleyswijckstraat 72 in Delft
Locatiedirecteur dhr. I. Jonkman
www.sc-delfland.nl

Praktijkonderwijs Grotius

praktijkonderwijs
Vulcanusweg 258 in Delft
Locatiedirecteur dhr. P. van der Mark
www.progrotius.nl

ISK Grotius

internationale schakelklassen
Clara van Sparwoudestraat 6 in Delft
Locatiedirecteur dhr. P. van der Mark
www.iskgrotius.nl


Bestuur en Raad van Toezicht

Scholengroep Spinoza
Postbus 35
2270 AS Voorburg
Telefoon: 070-4199400
info@scholengroepspinoza.nl

www.scholengroepspinoza.nl

Voorzitter College van Bestuur
dhr. P.A.W. Lamers


Voorzitter Raad van Toezicht
dhr. J. v.d. Berg


Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van het Grotius College bestaat uit personeel, ouders en leerlingen. De MR praat mee over alle locaties voor voortgezet onderwijs van het Grotius College. De MR vergadert maandelijks. Naast de MR-vergaderingen vinden er overleggen plaats met de locatieraden. Agenda's en notulen kunnen worden opgevraagd via onderstaande contactgegevens. 

Instemmingsrecht en adviesrecht
Bij beleidsmatige besluiten van het schoolbestuur heeft de MR soms instemmingsrecht en soms adviesrecht. Instemmingsrecht betekent dat een besluit alleen doorgevoerd mag worden als de MR haar instemming heeft gegeven. Adviesrecht betekent dat de schoolleiding het advies naast zich neer mag leggen. In de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen) is precies te lezen over welke zaken de MR instemmings- dan wel adviesrecht heeft.
Voorbeelden waar de MR met het schoolbestuur over praat zijn de begroting van de school, het vaststellen van vakanties en vrije dagen en verbeteringen van het onderwijs in het algemeen. 


Samenstelling
De MR van het Grotius College Juniusstraat 8 bestaat uit 10 leden, de helft hiervan behoort tot het personeel en de andere helft bestaat uit ouders en leerlingen.
•    Personeelsgeleding:
     L. (Loes) Vermeij, PMR J8  (voorzitter)
     M. (Marinka) Birkhoff, PMR J8
     M. (Marvin) de Kempenaer, PMR J8
     R. (Roland) Wubben, PMR J8
     A. (Anne) van Walsum

•    Oudergeleding:
     A. (Adriaan) Roest, OMR J8
     M. (Martijn) Lasthuizen, OMR J8

•    Leerlinggeleding:
     F. (Felix) Witteman, LMR J8
     R. (Renske) Zeppenfeldt, LMR J8
     P. (Parsa) Rahimi, LMR J8
     A. (Annabel) Koh, LMR j8

Contact
De MR is bereikbaar via e-mail: mrj8@grotiuscollege.nl of per post aan de MR van het Grotius College, Postbus 470, 2600 AL Delft.

MR reglementen
Download het reglement MR of het Huishoudelijk reglement MR.


MR jaarverslag 
Download het
jaarverslag 2020.

 

 

 

Jij doet ertoe!