Onze school

Organisatie Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Delft

Het Grotius College is onderdeel van Stovod, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Delft. Onder Stovod vallen de volgende scholen voor voortgezet onderwijs:

Grotius College

mavo, havo, vwo, tweetalig vwo, Waldorfonderwijs en kopklas
Juniusstraat 8 in Delft
Locatiedirectie mw. J.E. Rijnders en dhr. N.Ph. Hovius
www.grotiuscollege.nl

Scholencombinatie Delfland

vmbo beroepsgericht
Van Bleyswijckstraat 72 in Delft
Locatiedirecteur dhr. I. Jonkman
www.sc-delfland.nl

Praktijkonderwijs Grotius

praktijkonderwijs
Vulcanusweg 258 in Delft
Locatiedirecteur dhr. P. van der Mark
www.progrotius.nl

ISK Grotius

internationale schakelklassen
Maria Duystlaan 4 in Delft
Locatiedirecteur mw. N. Otter
www.iskgrotius.nl

Bestuur en Raad van Toezicht

De bestuurders van Stovod zijn dhr. P. Zevenbergen (a.i.) en dhr. J. van der Meulen (a.i.). Zij vormen samen met de locatiedirecteuren het centraal management team (CMT).
De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • Mw. E. Koek (voorzitter)
  • Dhr. H. Kelderhuis
  • Mw. A. Jans RC
  • Mw. T. Loeffen

Het CMT, de bestuurder en de Raad van Toezicht zijn bereikbaar via het bestuurssecretariaat: 015-8000012 of info@grotiuscollege.nl. Hier kunt u ook het jaarverslag opvragen.

Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) van het Grotius College bestaat uit personeel, ouders en leerlingen. Deze MR praat mee over alle locaties voor voortgezet onderwijs van het Grotius College.

  • PMR-geleding: N. van Schaik (voorzitter), D. Wessels (vice-voorzitter en penningmeester), R. Wubben, K. van Boxel (secretaris), L. Vermeij, M. Amerongen, T. de Kruijk, S. Woltman, M. Vermeulen, E. van Laak
  • Oudergeleding: T. van Munster, F. Norbruis, J. van Essen, vacature
  • Leerling-geleding: Anne van Munster, Manera Mohamed Ahmed Hirsi, Ytke Feijen, vacature

De MR is bereikbaar via of per post: MR van het Grotius College, Postbus 470, 2600 AL Delft. Meer weten? Lees het reglement MR of het Huishoudelijk reglement MR.

Jij doet ertoe!