Onze school

Geschiedenis van onze middelbare school in Delft

Het Grotius College heeft een lange en rijke geschiedenis. De voorloper van onze school is de Gemeentelijke Hogere Burgerschool in Delft. Deze school ging open op 1 september 1864. Aanvankelijk was het alleen een middelbare school voor jongens. Later kwamen er meisjes bij. De Gemeentelijke Hogere Burgerschool fuseerde vanaf 1922 met verschillende andere scholen: met de HBS, de MMS, twee ULO-scholen en het Grotius Gymnasium.

Van het gymnasium namen we de mooie naam over. Die verwijst naar Hugo de Groot, in het Latijn Hugo Grotius. Deze jurist, theoloog, classicus, historicus, staatsman en diplomaat werd in 1583 in Delft geboren. Hij is vooral bekend doordat hij in een boekenkist ontsnapte uit slot Loevestein. Hier zat hij gevangen vanwege een godsdienstconflict tussen raadspensionaris Johan van Oldebarnevelt en prins Maurits. Het bekendste werk van Grotius is ‘De iure belli ac pacis’ uit 1625. Daarmee legde hij de grondslag voor het moderne natuurrecht en het volkenrecht.