Onze school

Kwaliteit van onderwijs

Kwaliteit van onderwijs is belangrijk op het Grotius. Regelmatig worden er onderzoeken afgenomen en enquêtes gehouden onder leerlingen, ouders en medewerkers. Zo meten we hoe tevreden iedereen is. Zoals alle scholen voert de Inspectie voor het Onderwijs iedere vier jaar een onderzoek uit naar de onderwijskwaliteit op het Grotius College. Onze kwaliteit is beoordeeld met een mooie voldoende.

Op de website Scholen op de Kaart is meer te lezen over de kwaliteit van onze school, en over onze doorstroomgegevens.

In ons schoolplan vertellen wij waar wij de komende vier jaar aan werken. Dit beleidsdocument ligt momenteel voor akkoord bij de MR. Zodra het definitief is, plaatsen wij het schoolplan hier.