Financiële informatie

Leerling in de bieb

Algemene ouder- en leerlingenbijdrage

Het Grotius College onderschrijft de gedragscode voor schoolkosten die in 2009 is opgesteld. Deze code is opgesteld om te stimuleren dat scholen de schoolkosten transparanter maken en dat al het mogelijke wordt gedaan om de kosten zo laag mogelijk te houden. Klik hier om deze gedragscode te downloaden.
De scholen in Nederland worden bekostigd door de overheid. Op basis van het aantal leerlingen, het soort leerlingen en het type onderwijs ontvangt elke school een vergoeding. Met deze vergoeding kan het basisonderwijspakket worden verzorgd. Maar we doen graag meer voor onze leerlingen en daarom vragen we een vrijwillige bijdrage van € 95,-. Deze is op te splitsen in een leermiddelenbijdrage en een algemene ouderbijdrage. 

De algemene ouderbijdrage is voor het schooljaar 2018-2019 vastgesteld op € 23,00 per leerling. Van deze bijdrage worden onder andere de volgende activiteiten gefinancierd:

- sportactiviteiten
- culturele activiteiten (bijvoorbeeld museumbezoek)
- klassenactiviteiten
- ouderraad (€ 3,00).

De leermiddelenbijdrage is voor het schooljaar 2018-2019 vastgesteld op € 72,00 per leerling. Deze ouderbijdrage wordt onder andere gebruikt voor:

- het up-to-date houden van de mediatheek
- extra leer- en hulpmiddelen
- reproductiekosten, het onderhoud van de website
- gratis wifi voor de leerlingen
- gebruik van diverse schoolbrede software via de schoolaccounts van de leerlingen.

Het IBAN nummer van de school is: NL87 RABO 0358 2389 86, ten name van het Grotius College te Delft.

Online betalen

Ieder jaar ontvangt u van ons een factuur met betrekking tot de (vrijwillige) ouderbijdragen. Vanaf half oktober 2017 kan de betaling van de ouderbijdrage, kennismakingsdagen, reizen en overige kosten digitaal via iDeal worden voldaan. U kunt dan kiezen of u direct het gehele bedrag betaalt of in termijnen. De betaaloptie zelf overmaken (door middel van een overschrijving) is ook toegevoegd.

ANBI status

De Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Delft is sinds 2013 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor kunt u uw gift geheel of gedeeltelijk aftrekken van de belasting. U kunt eenmalig of structureel schenken. Verdere informatie kunt u vinden op de website van de belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl.

RSIN/fiscaal nummer: ANBJ 822416621


Meer over tegemoetkoming van de schoolkosten.
Bekijk de aanvullende bijdrage voor tweetalig onderwijs, vsa en Grotius X-tra.

Deze website maakt gebruik van cookies

De website van het www.grotiuscollege.nl plaatsen cookies als u hiermee instemt. Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen media van deze partijen via onze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren, maar deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Lees meer over het cookiebeleid