Ouders

Financiële informatie

De overheid bekostigt het voorgezet onderwijs in Nederland. Het gaat hierbij om de basale kosten. Omdat wij onze leerlingen meer bieden dan de minimale vereisten, vragen wij van ouders een financiële bijdrage van € 95,-. Deze vrijwillige bijdrage bestaat uit twee onderdelen:

  • een leermiddelenbijdrage van € 23,-. Hiervan betalen wij onder andere sportactiviteiten, culturele activiteiten (zoals museumbezoek), klassenactiviteiten en de ouderraad.
  • een algemene ouderbijdrage van € 72,-. Hiermee betalen wij onder andere de mediatheek, wifi, schoolaccounts van de leerlingen en extra leer- en hulpmiddelen.

Wij proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. Hierover leest u meer in de gedragscode voor schoolkosten.  Naast de ouderbijdrage zijn er kosten verbonden aan de reizen die uw kind maakt. Voor het gebruik van een kluisje betaalt u eenmalig een borg van € 15,-. Dit krijgt u terug als uw kind het Grotius College verlaat.

Kosten tweetalig onderwijs

Aan het tweetalig onderwijs zijn extra kosten verbonden. Hiervan betalen we de extra buitenlesactiviteiten (o.a. reizen en excursies), examens en extra uren Engels. De bijdrage per leerling per jaar is € 450,-. Informatie over eventuele tegemoetkoming in de kosten vindt u hieronder bij 'Tegemoetkoming kosten'.

Kosten Waldorfonderwijs/ vrijeschool

Aan het Waldorfonderwijs zijn extra kosten verbonden. De bijdrage per leerling per jaar is € 450,-. Hiervan betalen we de extra activiteiten en materialen. Deze bijdrage is een gift aan de Waldorf-oudervereniging. Deze is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Waldorf-ouderverenigingInformatie over eventuele tegemoetkoming in de kosten vindt u hieronder bij 'Tegemoetkoming kosten'.

Kosten Specials

Aan de Specials in klas 1 en 2 kunnen extra kosten verbonden zijn. U wordt hierover geïnformeerd.

Factuur

In het najaar ontvangt u van ons een factuur voor de ouderbijdrage(n) en de eventuele reizen. U kunt in termijnen betalen.

Boeken

Boeken zijn gratis voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. De leverancier, Van Dijk Boeken, rekent wel een vrijwillige borg van € 75,- voor de gehele schoolcarrière.

bestelling boeken Van Dijk

Hieronder vindt u instructievideo's hoe boeken te bestellen en inleveren. 

 link video bestellen
 link video inleveren

 link video leverproces

Verzekeringen

Tijdens buitenlesactiviteiten en schoolreizen zijn leerlingen collectief verzekerd tegen ongevallen en verlies of diefstal van eigendommen. Tijdens stages zijn leerlingen verzekerd tegen ongevallen.

Tegemoetkoming kosten

Voor ouders met een laag inkomen en kinderen in het voortgezet onderwijs kan de gratis Delftpas uitkomst bieden. De pas biedt een tegemoetkoming in de schoolkosten. Woont u buiten de gemeente Delft, maar voldoet u aan de criteria voor de Delftpas, dan kunt u contact opnemen met onze financiële administratie via fa@grotiuscollege.nlMeer informatie over de Delftpas vindt u hier. Wilt u uw kind laten sporten of aanmelden voor muziekles, maar heeft u hiervoor niet de financiële middelen? Kijk dan eens op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het Grotius College kan hierbij bemiddelen via n.vanschaik@grotiuscollege.nl

Financiële informatie