Klankbordgroep ouders

Om de ouderbetrokkenheid te bevorderen, werkt het Grotius College vanaf maart 2019 met een ouderklankbordgroep. In de vergaderingen van deze klankbordgroep is plaats voor een open gesprek tussen ouders en het bestuur. Het bestuur vindt het belangrijk om van ouders informatie te krijgen over onderwerpen die in de omgeving, in het algemeen, in het gezin, in de buurt en in de school leven. Daarnaast wil het bestuur bepaalde ideeën voorleggen aan de ouders en verzorgers. Het gaat om onderwerpen die voor de school of het bestuur van belang zijn.

Wat wordt er in de ouderklankbordgroep besproken?
In principe is elk thema dat van belang is voor de relatie of dialoog tussen ouders en school geschikt om in het ouderpanel te bespreken. Enkele voorbeelden:

  • kwaliteit van het onderwijs

  • communicatie tussen school en ouders

  • veiligheid

  • schoolregels

  • huisvesting

Hoe vaak vergadert de ouderklankbordgroep?
De leden van het ouderpanel komen één keer per twee maanden bij elkaar van 19.30 tot uiterlijk 21.30 uur. De data worden op het eerste ouderpanel voorgesteld en in onderling overleg vastgesteld.
De eerste vergadering vindt plaats op woensdag 6 maart 2019.

Hoe ziet de vergadering van de ouderklankbordgroep eruit?
De opzet van de vergadering van de klankbordgroep is professioneel. Er wordt gewerkt met een agenda, die een week van te voren aan de ouders wordt gemaild. De leden van de ouderklankbordgroep worden vooraf per mail gevraagd of zij onderwerpen op de agenda willen zetten.
Dit wordt ook aan het einde van de vergadering gevraagd.
Van de vergadering wordt een samenvatting gemaakt die op de website wordt geplaatst. In die samenvatting worden de aanwezige ouders niet geciteerd.
De samenvatting wordt op de website van Grotius geplaatst.
De tijden van de ouderklankbordgroep zijn heilig. Er wordt niet doorvergaderd, daarom is een goede vergaderdiscipline nodig. Onderwerpen die ter tafel komen en niet zijn geagendeerd, worden geparkeerd voor mogelijk een volgende vergadering van het ouderpanel.

Wie zitten er in de ouderklankbordgroep?
In deze klankbordgroep zijn ouders uit alle locaties actief.

Wat is het mandaat van de ouderklankbordgroep?
Een ouderklankbordgroep is geen MR. Een MR heeft advies en instemmingsrecht, een klankbordgroep heeft dat niet. De bestuurder is vrij om wel of niets met het advies en de ideeën van de klankbordgroep te doen en koppelt dit terug in de eerstvolgende bijeenkomst.

Meer informatie/aanmelden?
Stuur een e-mail naar r.boekhoudt@grotiuscollege.nl.

Wat is er tijdens de eerste bijeenkomst besproken?
Zaken die aan de orde kwamen:
ouders vinden met name de diversiteit van onze school een sterk punt, omdat onze school een goede afspiegeling is van de samenleving. Leerlingen leren zo, naast hun curriculum, ook omgaan met verschillen.
Daarnaast waarderen ouders de prettige en veilige sfeer; hHet kind staat centraal en het wordt gezien.
Ouders hebben de suggestie gedaan om ook in de wijken van de randgemeenten actief te gaan werven want daar is de school weinig bekend.

Deze website maakt gebruik van cookies

De website van het www.grotiuscollege.nl plaatsen cookies als u hiermee instemt. Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen media van deze partijen via onze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren, maar deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Lees meer over het cookiebeleid