Leerlingbegeleiding

Leerling in de klas

Om onze leerlingen te kunnen laten groeien is er op het Grotius veel aandacht voor hun begeleiding

Om onze leerlingen te kunnen laten groeien is er op het Grotius veel aandacht voor hun begeleiding. Op onze school hebben we dit georganiseerd via een mentoraat, zorgteam en zorgcoördinator, maar we werken daarnaast ook samen met de Jeugdgezondheidszorg en het Team Jeugd van de gemeente Delft.

Mentoraat

De mentor neemt de rol over van de juf of meester van de basisschool en onderhoudt het contact met thuis. Behalve dat de mentor studielessen verzorgt, streven we ernaar om hem of haar zoveel mogelijk lessen te laten verzorgen aan de klas. Voor een stabiele begeleiding van de leerlingen begeleidt de mentor 2 jaar dezelfde klas.

Huiswerkbegeleiding

Grotius College werkt samen met Instituut Lyceo. Zij bieden huiswerkbegeleiding, huiswerkklas en bijles aan op onze school. Deze begeleiding is voor leerlingen van alle niveaus en alle jaarlagen. Lyceo ondersteunt uw zoon of dochter vakinhoudelijk, bij het creëren van overzicht en/of bij het maken van een goede planning. 
De vestigingscoördinator van Lyceo is Saida Bouazati. Lees meer 

Lenteschool

De Lenteschool is een project van de VO-raad en CNV Onderwijs met het doel zittenblijven terug te dringen. Leerlingen die niet voldoen aan de overgangsnormen, worden in de meivakantie dusdanig bijgespijkerd dat ze toch door kunnen naar het volgende leerjaar. De Lenteschool is voor een leerling dus een kans om tijdens een korte, maar intensieve periode opgelopen achterstanden weg te werken zonder daarvoor een heel schooljaar te hoeven overdoen. De Lenteschool wordt verzorgd door externe docenten.

Remediale hulp

Leerlingen die een structureel leerprobleem hebben, kunnen in aanmerking komen voor remediale hulp. In een kleine groep en soms in een één op één situatie wordt er gewerkt aan hun probleem. Dit wordt verzorgd door speciaal opgeleide docenten. Zij kunnen hulp bieden op het gebied van (begrijpend) lezen, spelling, rekenen, schrijven, motivatie, ruimtelijk inzicht, studievaardigheden en moderne vreemde talen.

Intern zorgteam

Het interne zorgteam is in het leven geroepen om docenten en mentoren te ondersteunen bij het zelf oplossen van problemen. Het zorgteam stelt, in samenwerking met de mentor, een handelingsplan op voor een individuele leerling of een groep leerlingen. Na enkele weken wordt er geëvalueerd om te kijken of er verbetering optreedt. Dit jaar zijn er zorgteams voor alle vier de leerjaren die om de zes weken bijeenkomen.   

Extern zorgteam

Het intern zorgteam richt zich voor een groot deel op de problematiek van zorgleerlingen binnen de school, het extern zorgteam houdt zich bezig met zorgleerlingen waar de problematiek complexer ligt. Bij de samenstelling van dat team is daar rekening mee gehouden door externe deskundigen te betrekken.

Zorgcoördinator

Voor de kwaliteit van zorg speelt de zorgcoördinator een belangrijke rol. Hij zorgt ervoor dat alle zorgdisciplines op elkaar worden afgestemd. De zorgcoördinator/maatschappelijk werker op de locatie Juniusstraat van het Grotius College is mevrouw Ingrid Blom (e-mail: i.blom@grotiuscollege.nl, de zorgcoördinator van de praktijkschool is mevrouw Renee Merbis (e-mail: r.merbis@grotiuscollege.nl) en de zorgcoördinatoren van de Internationale Schakelklassen zijn mevrouw Marjolein Dijkgraaf voor de onderbouw (e-mail: m.dijkgraaf@grotiuscollege.nl) en de heer Rob Rietdijk (e-mail: r.rietdijk@grotiuscollege.nl).

Schoolondersteuningsprofiel (SOP's)

Iedere locatie heeft een Schoolondersteuningsprofiel. In dit schoolondersteuningsprofiel worden de mogelijkheden van onze school beschreven voor het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hoe het ondersteuningsaanbod binnen onze school is georganiseerd. Het schoolondersteuningsprofiel levert een beeld van zowel de onderwijsinhoudelijke, als de procesmatige en structurele kenmerken van onze schoollocatie op het niveau van de basisondersteuning alsmede de extra ondersteuning die onze school kan leveren in samenwerking met expertise van het samenwerkingsverband en/of de ketenpartners. Onze school heeft dit schoolondersteuningsprofiel opgesteld conform de wet Passend Onderwijs. 
Medio 2019 vindt u de nieuwste versie van de SOP's op de site van de betreffende locatie. 

 

Deze website maakt gebruik van cookies

De website van het www.grotiuscollege.nl plaatsen cookies als u hiermee instemt. Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen media van deze partijen via onze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren, maar deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Lees meer over het cookiebeleid