Ouders

Meepraten over het voortgezet onderwijs

Wilt u als ouder meepraten over de school? Daar zijn diverse mogelijkheden voor. U kunt zich aansluiten bij de medezeggenschapsraad. Of u kunt een bijeenkomst bezoeken van de ouderklankbordgroep van Stovod, het overkoepelende bestuur van het Grotius College. Meer informatie hierover bij het bestuurssecretariaat: info@grotiuscollege.nl.

Grotius College