Ouderraad

Leerlingen in kring

De middelbare schoolperiode is een belangrijke fase in het leven van uw zoon of dochter. Daarom brengen we graag de ouders dichterbij de school, zodat u betrokken bent bij wat uw kind leert en doet op school.  De ouderraad helpt hierbij, door onder meer contactouderavonden en themabijeenkomsten te organiseren. Elke locatie heeft een eigen ouderraad. De ouderraad komt gemiddeld eens per zes weken op school bijeen om te praten over onderwerpen die de raad zelf van belang vindt en/of die door de school worden aangedragen. De locatiedirecteur is bij de ouderraad vergaderingen aanwezig.

Heeft u interesse om de ouderraad te versterken? Meldt u dan aan. Stuur een e-mail naar ouderraad@grotiuscollege.nl.