Ouders

Ouderraad

Wilt u extra betrokken zijn bij de middelbare school van de kind? Meld u zich dan aan voor de ouderraad. De ouderraad ondersteunt de school. Bijvoorbeeld door het organiseren van contactouderavonden en themabijeenkomsten. Meer informatie? Neem contact op via ouderraad@grotiuscollege.nl.

Dit is de missie en visie van de ouderraad:

  • Ouders dichter bij de school en de schoolervaringen van hun kind brengen
  • Vanuit betrokkenheid een betrouwbare en objectieve een partner zijn voor ouders, directie, leerlingen en docenten
  • Bewaken van de kwaliteit van het onderwijs en de sfeer in de school

De samenstelling van de ouderraad is als volgt:

  • Christiaan Fetter (voorzitter)
  • Petra Alting von Geusau
  • Anne Rust
  • Sanja Durmisevic
  • Agnes Duijvestijn
  • Machteld Roesink-Boon
Grotius College