Ouders

Ziek of afwezig

Is uw kind ziek, dan kunt u dit melden via Magister. Via een video en en een handleiding leggen we uit hoe dit werkt. Inloggen bij Magister kan hier.

Wilt u rekening houden met het volgende:

  • Ziekmelden kan alleen voor vandaag of morgen
  • Ziekmelden op vrijdag kan alleen op vrijdag
  • Ziekmelden op zaterdag is niet mogelijk
  • Ziekmelden op zondag kan alleen voor maandag
  • De ziekmelding wordt alleen geregistreerd op roosteruren zonder andere registratie
  • Als er geen roosteruren zijn, krijgt de ouder een melding
  • Ziekmeldingen zijn te zien onder Afwezigheid
  • Ziekmeldingen kunnen niet zelf worden verwijderd

Wilt u uw kind beter melden, dan geeft u uw kind een briefje mee op de dat dat het weer naar school gaat. Dit briefje moet ingeleverd worden bij de leerlingenadministratie. De verzuimregeling vindt u hier.

Bijzonder verlof in het voortgezet onderwijs

Onder bepaalde omstandigheden kan bijzonder verlof worden aangevraagd voor onze leerlingen. De school beslist of zij akkoord gaat met het verzoek. Om bijzonder verlof aan te vragen moet dit formulier worden ingevuld.

Het formulier moet worden ingeleverd bij de afdelingsleiders. Hun contactgegevens vindt u hier. 

Ziek of afwezig