MR

Gebouw Juniusstraat 8

Vergaderingen

Agenda's en notulen kunnen worden opgevraagd bij de voorzitter of secretaris van de MR.
In het schooljaar 2017 - 2018 wordt er op onderstaande data vergaderd op locatie Juniusstraat 8, lokaal 0.10:

11 september 2017
9 oktober 2017
13 november 2017
11 december 2017
15 januari 2018
12 februari 2018
12 maart 2018
9 april 2018
14 mei 2018
11 juni 2018

Iedere school is wettelijk verplicht een MR te hebben. Deze bestaat uit personeelsleden, ouders en in het voortgezet onderwijs ook uit leerlingen van dertien jaar of ouder. De MR praat met het schoolbestuur en heeft instemmingsrecht over onder meer de begroting van de school, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, het kiezen van leermethodes en verbeteringen van het onderwijs in het algemeen. Er is één MR voor alle vestigingen.

PMR

De PMR is de personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad. De PMR kan apart van de gehele MR vergaderen en overleggen met het schoolbestuur. De PMR mag meebeslissen over onder meer de regels voor nascholing van het personeel, het vaststellen of veranderen van het beleid voor salarissen en bij het vaststellen of veranderen van de taakverdeling van het personeel. Voordat nieuwe plannen hiervoor mogen worden uitgevoerd, moet de PMR hiermee instemmen.

Bekijk hier wie er in de MR zitten

Contact

De MR is bereikbaar via e-mail: mr@grotiuscollege.nl of per post aan de MR van het Grotius College, Postbus 470, 2600 AL Delft.

MR Reglementen

Download het Reglement MR of het Huishoudelijk Reglement MR.