MR

Gebouw Juniusstraat 8

Vergaderingen

Agenda's en notulen kunnen worden opgevraagd bij de voorzitter of secretaris van de MR.

In het schooljaar 2018-2019 wordt er op onderstaande data vergaderd op locatie Juniusstraat 8, lokaal 0.10:
10 september 2018
8 oktober 2018
12 november 2018
10 december 2018
14 januari 2019
11 februari 2019
11 maart 2019
15 april 2019
13 mei 2019
17 juni 2019 

 

Iedere school is wettelijk verplicht een MR te hebben. Deze bestaat uit personeelsleden, ouders en in het voortgezet onderwijs ook uit leerlingen van dertien jaar of ouder. De MR praat met het schoolbestuur en heeft instemmingsrecht over onder meer de begroting van de school, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, het kiezen van leermethodes en verbeteringen van het onderwijs in het algemeen. Er is één MR voor alle vestigingen.

PMR

De PMR is de personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad. De PMR kan apart van de gehele MR vergaderen en overleggen met het schoolbestuur. De PMR mag meebeslissen over onder meer de regels voor nascholing van het personeel, het vaststellen of veranderen van het beleid voor salarissen en bij het vaststellen of veranderen van de taakverdeling van het personeel. Voordat nieuwe plannen hiervoor mogen worden uitgevoerd, moet de PMR hiermee instemmen.

Wie zitten er in de MR?

De MR van het Grotius College bestaat uit 20 leden, de helft hiervan behoort tot het personeel en de andere helft bestaat uit ouders en leerlingen.

  • Personeelsgeleding:

Nick van Schaik, PMR J8 (voorzitter) 
Dexter Wessels, PMR J8 (vicevoorzitter en penningmeester) 
Roland Wubben, PMR J8
Katja van Boxel, PMR J8 (secretaris)
vacature PMR J8

Marijn van Amerongen, PMR Sc Delfland
Simone Woltman, PMR Sc Delfland
Theo de Kruijk, PMR Sc Delfland

Martine Vermeulen, PMR ISK
Esther van Laak, PMR Praktijkschool

  • Oudergeleding:

Ton van Munster, OMR J8
Fleur Norbruis, OMR J8
Jolanda van Eesen, OMR Praktijkschool
vacature OMR

  • Leerling-geleding:

Anne van Munster, LMR J8
Manera Mohamed Ahmed Hirsi, LMR J8
Ytke Feijen, LMR J8
vacature

Contact

De MR is bereikbaar via e-mail: mr@grotiuscollege.nl of per post aan de MR van het Grotius College, Postbus 470, 2600 AL Delft.

MR Reglementen

Download het Reglement MR of het Huishoudelijk Reglement MR.

Deze website maakt gebruik van cookies

De website van het www.grotiuscollege.nl plaatsen cookies als u hiermee instemt. Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen media van deze partijen via onze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren, maar deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Lees meer over het cookiebeleid