Raad van Toezicht

Kinderen in kring

 

Jaarverslag

Het Grotius College stelt ieder jaar een jaarverslag op. Met dit verslag legt het bevoegd gezag van de Stichting voor Openbaar Onderwijs Delft, Grotius College, verantwoording af over het gevoerde beleid van het jaar ervoor aan de gemeenteraad van Delft, het ministerie van OCW, de medezeggenschapsraad en de relaties van de scholengemeenschap. U kunt het jaarverslag opvragen bij de school (bestuurssecretariaat, mevrouw R. Boekhoudt: r.boekhoudt@grotiuscollege.nl).
 

Het Grotius College wordt geleid door een Centraal Management Team (CMT) en is als volgt samengesteld:

Bestuurder a.i.:
De heer J. te Marvelde 

Locatiedirecteur Juniusstraat 8 (kopklas, mavo, havo, vwo, tweetalig vwo en Waldorfafdeling)
Mevrouw Drs. J. ter Punt
Managementassistente: mevrouw L. Franken (telefoon: 015-8.000.013)

Locatiedirecteur Van Bleyswijckstraat 72 (SC Delfland, vmbo beroepsgericht)
De heer Ch. Barto

Locatiedirecteur Aart van der Leeuwlaan 12 (praktijkonderwijs)
De heer P. van der Mark

Locatiedirecteur Maria Duystlaan 4 (dependance: Krakeelpolderweg 1), Internationale Schakelklassen:
Mevrouw N. Otter.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

Mevrouw Ing. E. Koek (voorzitter)
De heer Drs. T. Yazir (vice voorzitter)
Mr H.H. Kelderhuis
Mevrouw Drs. A.C.J. Jans RC
Mevrouw T. Loeffen

 

Bevoegd gezag

De Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Delft (STOVOD) vormt het bevoegd gezag van de scholengemeenschap. Bestuursnummer: 42532 Brinnummer: 20AB

Contact

Het CMT, de bestuurder en de raad van toezicht zijn bereikbaar via de bestuurssecretaresse: Mevrouw Mandy Kleijwegt, telefoon:
015 - 8 000 012 of via e-mail: m.kleijwegt@grotiuscollege.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies

De website van het www.grotiuscollege.nl plaatsen cookies als u hiermee instemt. Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen media van deze partijen via onze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren, maar deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Lees meer over het cookiebeleid